Otpadnik prema Bibliji
Foto: Unsplash

Otpadništvo je duhovna pobuna protiv vjere. Tko je prema Bibliji otpadnik i je li moguće da vjernik izgubi spasenje?

U 2. Solunjanima 2, 3 otpadništvo se odnosi na duhovnu pobunu protiv Boga.

Neka vas nitko ne zavede ni na koji način. Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti … (2. Solunjanima 2, 3)

Iako osoba može ispovijedati vjeru u Krista, njezini će postupci odrediti poznaje li Ga uistinu. Na kraju će se otkriti nevjernici koji se neko vrijeme miješaju s vjernicima.

Otpadnik prema Bibliji

Otpadnik je pojedinac koji se buni protiv vjere u Boga koju je nekada ispovijedao. Otpadnik je netko tko nikada nije bio vjernik, iako je pohađao crkvu, pjevao duhovne pjesme, čitao Bibliju i ponašao se poput vjernika. Tužna je istina da otpadnici nikad nisu bili iskreni vjernici. Bili su kukolj među žitom. Kukolj izgleda poput žita, ali nije žito. To je poruka Isusove prispodobe o kukolju i žitu.

Otpadnik vs. povratnik

Jedan od izraza koji se često koristi u kršćanstvu je povratnik. Iako riječ povratnik ne postoji u Novom zavjetu, koncept se i dalje podučava. Povratnik je kršćanin koji je pao u grijeh i bio izvan zajedništva s Bogom, ali nije izgubio svoje spasenje. Spasenje je besplatan Božji dar i ne može se izgubiti nakon što ga kao dar primite.

Povratnikovo je stanje slično izgubljenom sinu (Luka 15). Udaljio se od zajedništva s Bogom i otišao u svijet tražeći ispunjenje. Sva uživanja su samo privremena. Kada se osoba povuče ili udalji od Gospodina, izgubit će zajedništvo s Bogom, ali ne spasenje.

Novi zavjet pruža nam izvještaj o odstupanju nekih članova korintske crkve. Njihovi grijesi bili su takve prirode da je Bog nekima od njih poslao bolest i smrt. Vraćeni su nazad i umrli su dok su bili u tom stanju. Pa ipak, otišli su u nebo:

“Zato su među vama mnogi slabi i bolesni, i preminuše mnogi. Jer kad bismo sami sebe sudili, ne bismo bili suđeni. Ali kad nas sudi Gospodin, kazni nas, da se ne osudimo sa svijetom.” (1. Korinćanima 11, 30-32)

Juda Iškariotski

Savršen primjer otpadnika je Juda Iškariotski. Iako je bio jedan od najbližih Isusovih učenika, nikada nije bio istinski vjernik. To je pokazao kada je izdao Isusa za 30 srebrnjaka.

Iako otpadnik neko vrijeme može izgledati poput vjernika, na kraju će se odmaknuti od ostalih vjernika.

“Djeco, posljednji je čas! I, kako ste čuli, dolazi Antikrist. I sad su se već mnogi antikristi pojavili. Odatle znamo da je posljednji čas. Od nas iziđoše, ali ne bijahu od nas. Jer kad bi bili od nas, ostali bi s nama; ali neka se očituje da nisu od nas.” (1. Ivanova 2, 18-19)

Može li vjernik izgubiti spasenje?

Kratki odgovor na ovo pitanje je “ne”. Zašto se onda čini da se toliko kršćana udaljava od vjere? Nisu li izgubili spasenje? Opet, ne. Jednostavno objašnjenje je da oni koji se udaljavaju nikada nisu bili kršćani. Kršćanin nije netko tko se rodio u kršćanskoj obitelji pa je zatim primljen u crkveno članstvo tako što je izgovorio molitvu predanja ili potpisao pristupni list za članstvo. Kršćanin je, prema Bibliji, osoba koja je vjerom primila i u potpunosti se pouzdala u Isusa Krista kao jedinog Spasitelja od grijeha.

Uistinu, Bog je tako ljubio svijet te je dao svoga Sina Jedinorođenca da nijedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni. (Ivan 3, 16)

Ivan 3, 16 Božje obećanje je da će dati vječni život svima koji dolaze Kristu. Bog obećava: “Vjerujte i imat ćete život vječni.” Vječni život je vječno obećanje zajedništva s Bogom na nebu. Kada bi kršćanin izgubio spasenje, vječni život ne bi bio vječan. Bog neće prekršiti svoje obećanje oduzimajući ono što je proglasio vječnim.

Isus je dao duboku izjavu o sigurnosti vjernika:

“Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke.” (Ivan 10, 28)

Vječni život se ne može učiniti privremenim. Da bi kršćanin izgubio spasenje, Bog se morao vratiti svojoj Riječi i promijeniti svoje mišljenje.

Biblija izjavljuje da iskreni vjernik neće živjeti neprekidno nemoralnim načinom života (1. Ivanova 3, 6), niti će iskreni vjernik odstupiti od vjere. Onaj tko to pokazuje, on je prema Bibliji otpadnik.

PROČITAJTE JOŠ: