Ova će molitva biti uslišana
Foto: Unsplash

Ova će molitva biti uslišana: od lavljih ralja i od utrobe pakla vjernika može sačuvati vječna Božja ljubav.

Izvuci me iz mreže koju mi zapeše, jer ti si moje utočište.” Psalam 31,5

Naši duhovni neprijatelj je leglo zmija koje nas nastoje zadobiti svojom lukavštinom. Psalam koji je pred nama predočuje vjernika uhvaćenog u zamku kao ptica. Grabežljivac veoma vješto obavlja svoj posao i lakomislene duše lako zapadnu u njegovu mrežu.

Tekst sadrži i molitvu — da vjernik ostane sačuvan od sotonske zamke. Ova će molitva biti uslišana: od lavljih ralja i od utrobe pakla vjernika može sačuvati vječna Božja ljubav. Možda je potreban jak trzaj da se duša oslobodi iz mreže iskušenja, snažni trzaj da izvuče čovjeka iz zamke pakosnog lukavca.

Gospodin je dorastao svim okolnostima tako da ni najvještije postavljena zamka neće nikada uloviti Božjeg izabranika. Teško onima koji tako vješto postavljaju zamke, koji druge kušaju — sami će biti uništeni. ”Jer Ti si moje utočište!

VIDI OVO: 6 molitvi na koje Bog uvijek odgovara

Kakva se neizreciva ljubav nalazi u ovim riječima! Kako ćemo lako podnijeti muke i bolesti ako nam je Isus utočište. Božja snaga će uništiti sva nastojanja naših neprijatelja, zbuniti ih i spriječiti njihove zle namjere.

Sretan je čovjek koji ima tako savršeno utočište. Slabo će nam koristiti naša snaga ako zapadnemo u mreže pakosne lukavštine. Sila našega Gospodina je uvijek nadmoćna, prizovimo ga i bit će uz nas. U vjeri se pouzdajmo jedino u Svemogućeg Boga Izraela, svoje pouzdanje izrazimo molitvom preklinjajući:

Gospodine Isuse, ostani s nama, neprijatelj prijeti, a vani je tama. Napast je velika — mi smo slabi i mali, čuvaj nas Isuse, da ne bismo pali!”

Autor: Charles Spurgeon