Ovo su stvari koje vam Isus danas želi dati

Što Isus želi dati onima koji Ga vjerom prime u svoj život?

NOVI ŽIVOT

Ako je tko u Kristu, novo je stvorenje; staro je prošlo, gle, sve novo je nastalo.(2. Korinćanima 5,17)

Isus je rekao: Ja sam došao da imaju život, i to u izobilju. (Ivan 10,10)

NOVI MIR

Isus je rekao: Mir vam ostavljam; svoj vam mir dajem; ne kao što svijet daje. Neka se ne plaši vaše srce i ne straši. (Ivan 14,27)

Apostol Pavao je rekao: Mir Božji, koji nadilazi svaki um, sačuvat će vaša srca i vaše misli i kristu Isusu. (Filipljanima 4,7)

NOVU SLOBODU

Isus je rekao: Ako ustrajete u mojoj riječi, zaista ste moji učenici; i poznat ćete istinu i istina će vas osloboditi Ako vas dakle Sin oslobodi, zaista ćete biti slobodni. (Ivan 8,31-32, 36)

Apostol pavao je rekao: Krist nas je stavio u slobodu! (Galaćanima 5,1)

NOVU SNAGU

Apostol pavao je rekao: Sve mogu u onome koji me jača. (Filipljanima 4,13)

Budite jaki u Gospodu, i moći njegove snage; obucite sve oružje Božje da biste se mogli oduprijeti lukavstvu đavola. (Efežanima 6,10-11)

NOVU ČISTOĆU

Rod je Duha: ljubav, radost, mir, strpljenje, prijaznost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. A oni koji su u Kristu, razapeli su tijelo sa strastima i požudama. Ako po Duhu živimo, onda po Duhu i hodimo. (Galaćanima 5,22, 24-25)

NOVU RADOST

Apostol pavao je rekao: Hvalimo Bogom kroz našeg Gospoda Isusa Krista, kroz kojega smo sada primili pomirenje. (Rimljanima 5,11)

Isus je rekao: Do sada niste ništa tražili u moje ime; tražite i dobit ćete, da vaša radost bude potpuna. (Ivan 16,24)

NOVI ODNOS S BOGOM

Vidite kakvu nam je ljubav dao otac, da se nazovemo djeca Božja! (1. Ivanova 3,1)

Svi koji su vođeni Duhom Božjim, oni su sinovi Božji…primili ste Duha posinaštva kojim vičemo: Abba! Oče! Sam Duh svjedoči našem duhu da smo djeca Božja. (Rimljanima 8,16)

NOVO POUZDANJE

Bog nam nije dao duha straha, već sile i ljubavi i razboritosti. Ali se ne stidim, jer znam kome sam vjerovao, i uvjeren sam da je moćan sačuvati ono što sam mu povjerio do onog dana. (2. Timoteju 1,7, 12)

NOVU NADU

Isus je rekao: U kući mojega oca ima mnogo stanova…idem vam pripremiti mjesto. I kad otiđem i pripremim vam mjesto, doći ću opet i uzeti vas k sebi; da tamo gdje sam ja, budete i vi. (Ivan 14:2-3)

KAKO SE PRIMA NOVI ŽIVOT?

VJEROM U ISUSA KRISTA!

KRIST JE UMRO

Apostol pavao je rekao: Što sada živim u tijelu, živim po vjeri u Sina Božjega, koji me je ljubio i koji se predao za mene.(Galaćanima 2,20)

Spašeni ste milošću, kroz vjeru i to nije od vas, Božji je dar; ne po djelima, da nitko ne pohvali, jer smo njegovo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela, koja je Bog unaprijed pripremio da u njima hodimo. (Efežanima 2,8-10)

KRIST ŽIVI

Isus naš Gospod se predao za naše prijestupe, i uskrsnuo za naše opravdanje. (Rimljanima 4,25)

Ako priznaješ svojim ustima Isusa Gospoda, i vjeruješ u svome srcu da ga je Bog uskrsnuo od mrtvih, bit ćeš spašen. (Rimljanima 10,9)

ISUS JE REKAO

Ja sam život. (Ivan 14,6)

Dođite k meni svi, koji se trudite i opterećeni ste, i ja ću vam dati odmor. Uzmite na sebe moj jaram i naučite od mene, jer ja sam krotak i od srca ponizan, naći ćete mir u svojim dušama; jer moj jaram je blag i moje breme je lako. (Matej 11,28-30)

U svijetu ćete imati nevolju, ali ne bojte se; ja sam nadvladao svijet. (Ivan 16,33)

ZAISTA, ZAISTA, KAŽEM VAM: ONAJ KOJI ME VJERUJE IMA VJEČNI ŽIVOT!

NAJNOVIJE!