Pismo wuhanskog pastora: Molite za nas!

Pismo wuhanskog pastora objavljeno na portalu Chinarsource.org prenosimo u cijelosti:

„Braćo i sestre, mir neka je s vama! 

Za vrijeme ovih dana, wuhanska upala pluća (coronavirus) zaokuplja moje misli i život. Gledam najnovije vijesti i neprestano razmišljam o tome kako bi se moja obitelj i crkva trebali nositi s ovime. 

Za obitelj sam prikupio zaštitne maske i hranu. Kretao sam se na otvorenom što je manje moguće. Kada sam se kretao na otvorenome, nosio sam masku, no što se ostaloga tiče, sve sam stavio u Gospodinove ruke. 

Kada razmišljam o crkvi, o sigurnosti zajednice, ono što me jako brine jest mogućnost da se članovi crkve razbole. Očigledno je da se suočavamo s ispitom naše vjere. 

Situacija je kritična, no pouzdajemo se u Gospodinova obećanja

Situacija je vrlo kritična, no pouzdajemo se u Gospodinova obećanja; da su Njegove misli za nas misli mira, a ne zla (Jeremija 29, 11) i da on dopušta ovo vrijeme ispita kako bi nas osnažio, a ne uništio. S obzirom na to, mi kao kršćani trebamo se moliti i imamo odgovornost moliti se za one koji ne vjeruju, kako bismo ih doveli prema Kristovom miru.

VIDI OVO: Hrabri kineski kršćani svjedoče vjeru na području koronavirusa 

Najprije trebamo moliti neka Kristov mir ispuni njihova srca. (Hebrejima 3, 15) Krist nam je već dao svoj mir, no Njegov mir nas ne lišava katastrofa i smrti, već nam daje mir usred katastrofa i smrti, jer je Krist već nadvladao te stvari. (Ivan 14, 27; 16, 33) U suprotnom, ne bismo vjerovali u evanđelje mira (Efežanima 6, 15) i zajedno sa svijetom, bojali bismo se bolesti i ususret smrti, izgubili bismo nadu. 

Zašto samo kršćani imaju ovu nadu? Zbog grijeha, ljudi zaslužuju iskušenja i kušnje koje dolaze na njih, kao što Jehova kaže: opaki nemaju mira. (Izaija 48, 22) Svi smo bili grješnici, no Krist je na sebe preuzeo našu kaznu i nama dao mir. Stoga, Pavao kaže, tko može optužiti Božje izabranike? Bog je Taj koji opravdava. (Rimljanima 8, 33) Kršćani mogu, zajedno sa svijetom, osjetiti ista iskušenja, no takva iskušenja više nisu kazne, već nova prilika za približavanje Svemoćnome, za pročišćavanje duša i prilika za proklamiranje evanđelja. 

”Tko će nas odvojiti od Kristove ljubavi?”

Drugim riječima, kada nas pogodi katastrofa, to je način kako nam Bog pokazuje svoju ljubav. I, kako je Pavao čvrsto vjerovao: „Tko će nas odvojiti od Kristove ljubavi? Iskušenja, nevolje, progoni, glad, golotinja ili opasnost mača? Kao što je pisano: Poradi tebe ubijaju nas dan za danom i mi smo im kao ovce za klanje. U svemu tome nadmoćno pobjeđujemo po onome koji nas ljubi. Uvjeren sam doista: ni smrt ni život, ni anđeli ni vlasti, ni sadašnjost ni budućnost, ni sile, ni dubina ni visina, ni ikoji drugi stvor neće nas moći rastaviti od ljubavi Božje u Kristu Isusu Gospodinu našem“. (Rimljanima 8, 35-39) 

U vezi današnjih dana, wuhanska bolest ne može nas odvojiti od Kristove ljubavi; ta je ljubav u našem Gospodinu Isusu Kristu. Te riječi utjeha su za nas, koji smo već postali jedno tijelo s Kristom. Sudionici smo Njegovih patnji i sudionici smo Njegove slave. Sve Kristovo je naše sve naše je Kristovo. Stoga, Krist je s nama dok se suočavamo s bolešću u ovome gradu. Bolest nam ne može nauditi. Ako umremo zbog bolesti, to je prilika svjedočiti Krista i još više ući u Njegovu slavu. 

Stoga, braćo i sestre, ohrabrujem vas da budete snažni u Kristovoj ljubavi. Ako iskusimo smrt zbog ove bolesti, neka još više iskusimo Kristovu ljubav i rast u Gospodu. Naš Gospodin je kroz vjeru iskusio neusporedivu patnju u smrti, no Bog Ga je uskrisio od mrtvih i postavio sebi zdesna. (Djela 2, 32-36) 

Ako u čitanju ovih redaka i dalje ne pronalazite mir, ohrabrujem vas na revno čitanje redaka Biblije koji pišu gore i da zazovete Gospoda sve dok Kristov mir ne zavlada vašim srcima. Morate znati da ovo nije samo tjelesna bolest, već se radi o duhovnoj borbi. Prvo borbu trebate voditi u svome srcu, a drugu borbu za dušu ovog grada. 

Iskreno se nadamo da znate kako ni vrabac ne ugiba bez Očeva saznanja. (Matej 10, 29) Budući da se toliko duša suočava s bolešću, događa li se to izvan volje Očeve? Nije li ovo s čime se suočavamo slično onome s čime se suočavao Abraham u Sodomi i Jona u Ninivi? 

Mi smo očigledno pravednici ovog grada, a nas je na tisuće

Ako je Gospodub, zbog pravednika suspregnuo sud nad Sodomom ili ako zbog 120.000 ljudi, koji nisu razlikovali lijevo od desnog, nije uništio njihov grad, što je s gradom Wuhanom u kojem mi živimo? Mi smo očigledno pravednici ovog grada, a nas je na tisuće. Ipak, budimo poput Lota koji je tugovao nad gradom (1. Petrova 2, 7) i poput Abrahama, koji je usrdno molio za Sodomu (Postanak 18, 23-33). Vidite, Jona je, uz poteškoće, proklamirao Radosnu vijest Ninivi, nakon čega su se Ninivljani pokajali, a grad je bio spašen. Mi smo u ovome gradu Abraham i Jona. Moramo moliti za Božje milosrđe nad ovim gradom i za mir kroz molitve i svjedočanstva. 

VIDI OVO: Ni koronavirus ih ne može spriječiti od dijeljenja Biblija u Kini

Vjerujem da Bog poziva na ovo sve nas koji živimo u Wuhanu. Trebamo moliti za mir nad ovim gradom, moliti za mir one koji su bolesni, moliti za mir za bolničko osoblje, za vladine službenike i za sve ljude Wuhana. Kroz internetsku mrežu možemo tješiti i biti vodiči naših prijatelja, podsjećajući ih da naši životi nisu u našim rukama, već da oni svoje živote trebaju predati Gospodu, koji je vjeran i istinit. 

U proteklih nekoliko dana dobio sam mnoštvo upita od mnogih inozemnih pastora. Oni, zajedno sa crkvama, zabrinuti su za ovaj grad i još više za nas. Žele nam pomoći. 

Iz tog razloga im govorim da svoje poglede usmjere prema Gospodinu i da se ne brinu za moj život, niti da se uznemiruju, već da se mole u Isusovo ime. Ljudi dobrog srca svojim djelima služe ovome gradu, ovo se posebno odnosi na bolničko osoblje koje riskira svoje živote. Ako oni mogu na sebe preuzeti takve svjetovne dužnosti, mi bismo trebali još više preuzeti naše duhovne. 

Ako ne osjećate odgovornost za to da trebate moliti molite da vam Gospoin da ljubavi u vaše srce i da vam da srce koje može moliti; ako ne plačete, molite Gospoda da vam podari suze. Jer mi znamo da samo kroz nadu u Gospodnje milosrđe ovaj grad može biti spašen.“ 

Wuhanski pastor 

NAJNOVIJE!