Po čemu je Isus drugačiji od ostalih religijskih vođa?

Iako se sve više o Isusu Kristu govori samo kao jednom od mnogih religijskih vođa, kršćani i dalje uče da je Isus jedinstven na mnoge načine. Što Isusa čini drugačijim od ostalih religijskih vođa?

Isus je jedinstven po tome što je jedini osnivač svjetske religije koji je još uvijek živ. Svaki drugi religijski vođa ili je mrtav ili će to jednog dana biti. No Isus je umro i uskrsnuo od mrtvih (1. Korinćanima 15). Niti jedan drugi religijski vođa ovo ne može potvrditi.

Isus je potpuno božanski i potpuno ljudski. Nijedan drugi religijski vođa ne može tako nešto učiniti, niti to potvrditi. Isus je od početka s Bogom (Ivan 1,1), vječan i savršen, premda je rođen od žene, živio je ljudskim životom, uključujući prirodni rast (Luka 2,52), osjećaje, pa i smrt.

Isus je jedinstven u ispunjenju specifičnih proročanstava. Neki učenjaci broje više od 300 specifičnih starozavjetnih proročansatva ispunjenih samo i isključivo u Isusu. Izgledi takvih ostvarenja su toliko eksponencijalni da se smatraju matematički nemogućim. Drugim riječima, ova ispunjenja su nadnaravna, nešto što je jedino bilo moguće Isusu kao Bogu.

Isusa od ostalih religijskih vođa razlikuju Njegova čuda. Najmanje 35 Isusovih čuda je zabilježeno u Novom zavjetu, a Ivan je napisao: ”A ima još mnogo toga što učini Isus i kad bi se sve redom popisalo, sav svijet, mislim, ne bi obuhvatio knjiga koje bi se napisale.” (Ivan 21,25). Nijedno ljudsko biće nije bilo u mogućnosti činiti čuda poput Isusa u prisutnosti brojnih, provjerenih očevidaca, uključujući uskršavanje od mrtvih.

Isusa od ostalih religijskih vođa razlikuje moć nad prirodom. Svjedoci su ga vidjeli dok je hodao po vodi (Matej 14,22-23) te u trenu utišao oluju. Oni koji su ga vidjeli pitali su se: ”A oni se prestrašeni u čudu zapitkivahu: »Tko li je ovaj da i vjetrovima zapovijeda i vodi, i pokoravaju mu se?«” (Luka 8,25).

Isus je drugačiji od ostalih religijskih vođa po svom učenju. Govorio je s vlašću koja je začudila slušatelje (Matej 7,29). Njegova su učenja uključivala parabole, proročanstva i poeziju (kao što su Blaženstva u Mateju 5). Nadalje, mogao je razgovarati s tadašnjim religijskim vođama, a u isto vrijeme biti povezan s običnim ljudima.

Isus je jedinstven po svom utjecaju. Više od dvije milijardi ljudi tvrde kako slijede kršćansko učenje. U 300 godina kršćanstvo je od Isusa i nekoliko sljedbenika postala religija Rimskog carstva. Iako su rani sljedbenici često bili progonjeni ili usmrćivani zbog njihovih uvjerenja, kršćanska vjera se širila nezaustavljivom snagom. Ogroman broj bolnica, škola, sirotišta te ostale djelatnosti za pomoć ljudima osnovali su ljudi koji su sljedili Njegova učenja.

U sažetku, Isus je u odnosu na druge religijske vođe jedinstven na brojne načine. Ovdje spomenuti predstavljaju samo nekoliko bezbrojnih koji Isusa izdvajaju ispred vođa ostalih svjetskih religija. Kao takav, sve ljude poziva Sebi da prime spasenje (Ivan 3,16; 14,6; Djela 4,12).

Pripremio i preveo: Nenad A.

NAJNOVIJE!