“Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati”: Što to znači?

Isus nas je upozorio: „Čuvajte se lažnih proroka koji dolaze k vama u ovčjem odijelu, a iznutra su vuci grabežljivi. Po njihovim ćete ih plodovima prepoznati. Bere li se s trnja grožđe ili s bodljike smokve? Tako svako dobro stablo rađa dobrim plodovima, a nevaljalo stablo rađa plodovima zlim. Ne može dobro stablo donijeti zlih plodova niti nevaljalo stablo dobrih plodova. Svako stablo koje ne rađa dobrim plodom siječe se i u oganj baca. Dakle: po plodovima ćete ih njihovim prepoznati.“ (Matej 7, 15-20)

Isus ovdje u osnovi govori da su stvari vidljive o životu osobe ili da će rezultat učenja osobe demonstrirati ono što je zaista u srcu te osobe.

Osoba može reći što god želi, ali istinitost tog govorenja prepoznajemo po plodovima te osobe. Na primjer, osoba može reći da joj je zaista stalo do djece, no ako otvori radni kamp za djecu, to je očiti znak da joj nije stalo do djece. Roba široke potrošnje je još jedan primjer. Znamo da je naljepnica koja tvrdi da kutija sadrži određenu stavku istinita, ako u toj kutiji pronađemo taj predmet. Baš kao što nam jabuka koja visi na drvetu govori da je to stablo jabuke, radnje osobe nam govore o srcu te osobe.

Biblija je prepuna upozorenja o lažnim učiteljima. 1. Ivanova 4, 1-3 nas savjetuje: „Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu.“ Jedan od plodova po kojem možemo poznavati ljude jest na temelju onoga što oni tvrde tko je Isus. Ako uče da je On išta manje od potpuno božanskog i potpuno ljudskog, oni su lažni učitelji.

”Imaju naličje pobožnosti, ali su se odrekli sile”

1. Timoteju 3, 1-9 upozorava nas o grješnim ponašanjima ljudi koji ”imaju naličje pobožnosti, ali su se odrekli sile. Izbjegavajte takve ljude” (stih 5). Pavao kaže da lažni učitelji koji se ”šuljaju u domaćinstva” i oni ”koji uvijek uče ali nikada ne dolaze do spoznaje istine nikada neće doći daleko, jer će uzaludnost njihovih planova biti vidljiva svima” (stihovi 6, 7, 9).

Najbolji način kako se možemo čuvati od neistine jest ako budemo natopljeni istinom. Ako znamo što Bog govori, manje je vjerojatno da će nas prevariti laži. Možemo također promatrati živote onih koji navodno govore istinu. Jesu li njihovi životi u skladu s onime što propovijedaju? Dovode li učenja tih osoba do stvari koje proslavljaju Boga? Upućuju li životi tih osoba druge bliže prema Bogu ili ih udaljuju od Njega? Prilikom postavljanja tih pitanja, tražimo ”plodove”, koji bi nam pomogli u razlikovanju laži od istine.

Plod je uobičajena slika u Bibliji. Na primjer, kada su farizeji i saduceji prišli Ivanu Krstitelju, on ih je nazvao ”leglom guja” i rekao im je neka ”donose plodove koji su u skladu s pokajanjem”. (Matej 3, 7-10) Oni nisu trebali pretpostaviti da su pravedni na temelju svog naslijeđa ili putem pukog rituala, već su zapravo trebali biti pravedni u srcu, nešto što samo Bog može donijeti. Isus je izrekao slično upozorenje, rekavši: „…dobro stablo i plod mu je dobar. Ili uzmite: trulo stablo i plod mu je truo. Ta po plodu se stablo poznaje. Leglo gujinje! Kako možete govoriti dobro kad ste opaki. Ta iz obilja srca usta govore!“ (Matej 12, 33-34; Luka 6, 43-44) Ponovno vidimo da se srce osobe otkriva življenjem osobe.

Vjera bez djela je mrtva

Ivanova i Isusova upozorenja slična su konceptu da je vjera bez djela mrtva (Jakovljeva 2,14–26). Da budemo jasni, spasenje je po Božjoj milosti i dolazi samo kroz vjeru. Nitko neće biti pravedan po svojim plodovima. Umjesto toga, plod osobe je vanjska demonstracija unutarnje promjene. Prava vjera rezultira promjenom života (Efežanima 2,1–10). Mi ne samo izgovaramo riječi, mi smo zapravo novi u Kristu (2. Korinćanima 5,17–21). Ta novina donosi plodove.

U Ivanovom evanđelju 15. poglavlju, Isus sebe uspoređuje s vinom, a Oca s vinogradarom. Rekao je svojim učenicima: „Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe, ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ako ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Kao što je Otac ljubio mene tako sam i ja ljubio vas; ostanite u mojoj ljubavi. Budete li čuvali moje zapovijedi, ostat ćete u mojoj ljubavi; kao što sam i ja čuvao zapovijedi Oca svoga te ostajem u ljubavi njegovoj. To sam vam govorio da moja radost bude u vama i da vaša radost bude potpuna.“ (Ivan 15, 3-11) Možemo biti pravedni zbog Isusovog otkupiteljskog djela na križu i Njegovog uskrsnuća; zbog toga smo već čisti. No spasenje ne završava ovdje. Kada naše povjerenje položimo u Krista, dobivamo Duha Svetoga, koji boravi u nama i čija nas djela preobražavaju, kako bismo mogli biti sličniji Isusu. (Efežanima 1, 3-14; Filipljanima 2, 12-13; Rimljanima 8, 28-30). Kako prebivamo u Božjoj ljubavi, tako Bog daje plodove kroz nas.

Plodovi po kojima se može prepoznati istinska vjera

Galaćanima 5, 22-23 opisuje plodove Duha Svetoga, odnosno u osnovi objašnjava neke od osobina koje su prisutne, kada u osobi prebiva Duh Sveti: „Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Tko ispovijeda da je Isus Sin Božji, Bog ostaje u njemu, i on u Bogu.“ (1. Ivanova 4, 15) Također je rekao: „Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga.“ (1. Ivanova 4, 7) Jakov je rekao: „Budite vršitelji riječi, a ne samo slušatelji, zavaravajući sami sebe.“ (Jakovljeva 1, 22) Proklamiranje Božje istine, poslušnost Bogu i ljubav prema bližnjima dokazi su Božje prisutnosti u životu osobe. To su vrste plodova po kojima možemo raspoznati naša srca i koji nam mogu pomoći u razlikovanju lažnih učitelja od Isusovih sljedbenika.

Psalam 92, 12-14: „A pravednik se zeleni kao palma, kao cedar libanonski raste gore, Koji su zasađeni u kući Gospodnjoj, zelene se u dvorima Boga našega: Još u starosti nose obilat plod, jedri su i zeleni.“ Kada su plodovi u našim životima od Boga, oni traju.

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ:

NAJNOVIJE!