Počnite gledati na stvari iz OVE PERSPEKTIVE i vaše molitve neće izgledati tako neostvarive!

Shvatite, dakle, kome govorite kad molite. Udaljite pogled od problema. Razmišljajte o činjenici da se obraćate Stvoritelju svega što postoji: Bogu, koji je tako velik, tako sveobuhvatan i tako svemoćan!

Važno je da, dok se molite, razumijete domašaj mudrosti Božje. Bog zna sve o vašem životu. On zna nevolje kroz koje vi prolazite sada, situacije s kojima se suočavate i probleme koji vas muče.

praying-hands-with-cross

Bog je, u stvari i prije tisuću godina znao za probleme s kojima se vi danas susrećete. A znao je i za odgovor koji vam je namjerio. On se ne da iznenaditi. Ima odgovor za vaše probleme. Bog čitavu situaciju drži pod kontrolom, potpuno.

Akcije koje poduzima Sotona ne mogu umanjiti Božju kontrolu, jer Sotona ne može učiniti više od onoga što mu Bog dopusti. Bog postavlja neprijatelju granice i kaže: “Možeš se kretati u ovoj kutiji, ali ne smiješ iz nje izaći.” Sve stvari se događaju unutar područja koje je Bog unaprijed odredio.

Kada se molite, sjetite se da ne postoji nešto što je izvan Božje kontrole. Bog stvari i događaje drži u savršenom vremenskom poretku i pod svojom kontrolom.

Ako na stvari gledate iz te perspektive i shvaćate kome se molite – kako je Bog velik, mudar, i kako potpuno kontrolira stvari i događaje – vaš molbe i zahtjevi više neće izgledati tako neostvarivi!

“O Gospodine, Bože, ti si stvorio nebesa, zemlju, mora i sve u njima. Držiš sve pod svojom kontrolom. O današnjim svjetskim okolnostima ti si pisao još prije nekoliko tisuća godina. Sve se odvija točno onako kako si ti predskazao. Onako kako si ti zamislio. O Gospodine, ti znaš da me ‘probada’ u palcu! Molim te, odstrani tu bol!” Ako je Bog stvorio svemir, je li moguće da mu je teško pozabaviti se takvom malenkošću?

Što je naše shvaćanje Boga veće, sve je manje jadan naš problem. A ipak, kada se molimo tako često uleće pravo u problem. “O, Bože, ovo je tako veliki problem! To je tako strašno!” Paničimo jer nam se čini da je brdo nedostižno visoko. No, Bog je stvorio i Mont Everest i može ga pomakne u bilo koji dio vasione, ako to poželi! Isus je rekao: “Ako imate vjeru kao gorušičino zrno, reći ćete ovoj gori: pređi odavde onamo, i prijeći će, i ništa vam neće biti nemoguće” (Mt 17,20).

Kako je veliko i koliko je visoko brdo s kojim ste sada suočeni? “Ne znam kako da sljedeći tjedan platim sve račune! Gdje da nabavim toliki novac?” Pitam vas: otkuda sve zlato svijeta? Stvorio ga je Bog. Bogu nije nešto veliko zadovoljiti naše potrebe. Ako shvatite njegovu moć, njegovu mudrost, suverenost, možete mu mirno is pouzdanjem izložiti svoju molbu.

Starozavjetni car Asa je rekao: “Gospodine, tebi je ništa pomoći množini ili nejakome” (2. Ljetopisa 4,11). Drugim riječima, Bogu je svejedno da li vi imate na raspolaganju čitavu vojsku ili mali streljački vod.

Jednog dana u rano jutro ustane Jonatan i ugleda Filistejce, svoje neprijatelje, koji su se ulogorili negdje u blizini. Pogleda oko sebe i vide da njegovi ljudi još spavaju. Probudi svog štitonošu i kaže mu: “Ustani! Pogledaj sve te Filistejce tamo preko. Ako Bog želi da svome narodu pobjedu, on je može dati i nama dvojici. Nije nam potrebna čitava vojska. A ako nam Bog ne želi dati pobjedu, onda neće vrijediti ni cijela vojska. Dođi, idemo preko i započnimo bitku!”

Uskoče u Filistejski logor i započnu svoj napad. Njih dvojica natjeraju u bijeg cijelu Filistejsku vojsku! (Vidi u 1. Samuelovoj 14,1-17). Za Boga nije presudno jeste li vi jaki ili slabi, imate li uz sebe cijelu vojsku ili ste sami. Bitno je samo jedno – radi li Bog svoj posao!

Kako se uključujemo u molitve koje daju rezultate? Kako se uspješno molimo? Stekni pravilno poimanje Boga – ostalo je onda lako!

Autor: Chuck Smith

NAJNOVIJE!