Zašto je važno pohađati crkvu?

0
Zašto je važno pohađati crkvu?
Foto: Unsplash

Pohađati crkvu je važno jer pokazujemo koliko nam je stalo da Boga više upoznamo, služimo Mu i ljubimo svoje bližnje. 

Kao i u mnogim zemljama svijeta, U Hrvatskoj se u zadnjih dvadesetak godina smanjio broj ljudi koji redovito idu u crkvu. Prema podacima iz istraživanja, sa 31,4 % u 1999. broj redovitih vjernika koji tjedno pohađaju vjerske obrede smanjio se na njih 22,6 % u 2018. godini, objavio je rtl.hr

To, naravno, nije novi problem. Od početka kršćanstva, vođe su morali poticati iskrene vjernike da se redovito okupljaju.

“Ne propuštajmo svojih sastanaka, kako je u nekih običaj, nego se hrabrimo, to više što više vidite da se bliži Dan.” (Hebrejima 10, 25)

Danas možemo čuti popularne fraze: “Ne moraš ići u crkvu. Crkva nije građevina. Crkva su ljudi. Ti si crkva!” Ako smo doista “Crkva”, tada ćemo se sigurno redovito družiti s drugim vjernicima. Ne možemo “biti” crkva ako “ne idemo” u crkvu.

Crkva je Kristovo tijelo i svaki vjernik je dio tijela

Ta u jednom Duhu svi smo u jedno tijelo kršteni, bilo Židovi, bilo Grci, bilo robovi, bilo slobodni. I svi smo jednim Duhom napojeni. (1. Korinćanima 12, 13)

Nijedan dio tijela – niti jedan pripadnik Crkve – ne može tvrditi da je samodostatan član (1. Korinćanima 12, 15-16). Budući da je lokalna crkva metoda koju je Bog odabrao za nas da se pridružimo i živimo kao tijelo, pohađanje crkve je vrlo važno.

Iako svi kršćani čine univerzalnu Crkvu, koja se sastoji od onih koji vjeruju u Isusa Krista kao svog Spasitelja i Gospodina, Bog koristi manje lokalne crkve na vrlo specifične načine.

Lokalna crkva je mjesto gdje učimo o Bogu, slavimo Ga i molimo Mu se, blagujemo Večeru Gospodnju i potičemo jedni druge na ustrajnost u vjeri. To je činila i prva crkva.

Bijahu postojani u nauku apostolskom, u zajedništvu, lomljenju kruha i molitvama. (Djela 2, 42)

3 razloga zašto bismo trebali pohađati crkvu 

1. Božja Riječ nam napominje da “ne odustajemo od sastanka” (Hebrejima 10, 25)

Biblija čak ide toliko daleko da Crkvu naziva “Kristova zaručnica”. Crkva je Bogu važna, jer On je uvijek imao svoj narod. Ako iskreno ljubimo Boga, bit ćemo poslušni Njegovoj Riječi.

2. Obožavanje Isusa u zajedništvu

Isus živi u nama po svom Duhu kad vjerujemo u Njega. No, postoji i nešto snažno u okupljanju s drugim vjernicima na bogoslužju. Isus je rekao: “Gdje su dvoje ili troje okupljeni u moje ime, tamo sam i ja među njima.” (Matej 18, 20) Znači, On ne živi samo u nama po svom Duhu, nego je među nama kada se okupimo da Mu se klanjamo.

3. Trebamo jedni druge

Ljudi su stvoreni za zajedništvo. Bog nam je dao ovaj dar kroz okupljanje u crkvi. To zajedništvo je važno kako bismo pomagali drugima, molili se za potrebe svih, ohrabrivali jedni druge i autentično bili uključeni u živote drugih.

Kršćanska televizija, video propovijedi na internetu, knjige i konferencije divan su dodatak našem duhovnom životu, ali ništa ne može biti zamjena za lokalnu crkvu.

Pohađanje crkve nije uvjet za spasenje. Ne idemo u crkvu da bismo se spasili. Samo Isus to može učiniti! Ali boraviti podalje od crkve je opasno. Kad izbjegavamo zajedništvo, svijet će utjecati na naša vjerovanja i misli više od Božje Riječi. Bog želi da rastemo u ljubavi prema Njemu i drugima, a to možemo kroz crkvu.

PROČITAJTE JOŠ: