poraziti divove
Foto: Pixabay

Ti ideš na me mačem i kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime GOSPODA Nad Vojskama… Danas će te GOSPOD predati meni u ruke… da bi sva zemlja spoznala da ima Boga u Izraelu“ (1. Samuelova 17,45-46).

Kako poraziti divove koji vas sprječavaju da budete muškarac kakav Bog želi da budete? Kako poraziti strahove koji vas sprječavaju da budete žena kakvu Bog želi da budete?

Ako želite biti osoba od velike vjere s velikim snovima i velikim životnim radom, učinite upravo ono što je David učinio kako bi porazio divove odgađanja, obeshrabrenja, neodobravanja i sumnje.

1. Sjetite se kako vam je Bog pomogao u prošlosti.

David kaže u 1. Samuelovoj 17,37: GOSPOD, koji me izbavio iz lavlje šape i iz medvjeđe šape, on će me izbaviti i iz ruke toga Filistejca.“

Kada se sjećate načina na koje vam je Bog pomogao u prošlosti, to vam daje pouzdanje za budućnost.

2. Koristite alate koje vam je Bog dao.

David je koristio alate koje mu je Bog dao za snagu: I Šaul obuče Davida u svoju odoru… ‘Ne mogu hodati u tome jer nisam navikao.’ I David to skine sa sebe. Tada uze svoj štap u ruku svoju pa izabra sebi pet glatkih kamenova iz potoka i metnu ih u pastirsku torbu što ju je imao“ (1. Samuelova 17,38-40).

Nemojte čekati na nešto što nemate – poput novca, obrazovanja ili veza. Koristite alate koje vam je Bog već dao i suočite se s vašim divovima s pouzdanjem.

3. Zanemarite odbacivanja.

Kasnije u životu, kad su se drugi urotili protiv njega, David se morao ohrabriti u Gospodinu: A David bijaše na velikoj muci jer su ljudi rekli da će ga kamenovati, budući da duša svega puka bijaše ogorčena, svakoga zbog sinova njegovih i zbog kćeri njegovih. Ali David se ohrabri u GOSPODU, Bogu svojemu“ (1. Samuelova 30,6).

Kada se ohrabrite u Gospodinu, to nije samo pozitivan mentalni stav. Postoji temeljno pouzdanje u Božju milost, providnost, sigurnost i moć.

4. Očekujte od Boga da vam pomogne za svoju slavu.

David je ušao u bojno polje i vikao: Ti ideš na me mačem i kopljem i sulicom, a ja idem na te u ime GOSPODA Nad Vojskama… Danas će te GOSPOD predati meni u ruke… da bi sva zemlja spoznala da ima Boga u Izraelu“ (1. Samuelova 17,45-46).

Ovu sam odluku donio kad sam bio mladić. Na planinama sjeverne Kalifornije jedne noći, spustio sam se na koljena i rekao: „Bože, nisam najpametniji, najobrazovaniji ili najtalentiraniji tip, ali vjerujem ti. I učinit ću bilo što, bilo kada, bilo gdje u vjeri, čak i kad mi nema nikakvog smisla.“ I koja je samo avantura moj život!

Ustanem i razgovaram s publikom svaki tjedan, koja je oko pet puta veća od grada u kojem sam odrastao. Dečko sam sa sela – s praćkom.

Bog će upotrijebiti svakoga tko se pouzda u njega i očekuje ​​da ga koristi – ne zbog toga tko ste nego zbog svoje slave.

Autor: Rick Warren; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Pastorrick.com