Poruka nade za sve koji su iznevjerili Boga

Isus ima svu vlast i moć da nas oslobodi od sile grijeha. Ovo je poruka nade za sve koji su iznevjerili Boga!

Jeste li iznevjerili? Postoji li grijeh koji vas lako zavodi? Osjećate li se kao kukavica, nesposobni zadobiti pobjedu nad tajnim grijehom? S tom slabošću u sebi, postoji li u vama glad za Bogom koja vas izjeda?

Čeznete li za Njim? Ljubite li ga? Posežete li za Njim? Ta glad i žeđ su ključ za vašu pobjedu! To vas čini drukčijima od drugih koji su krivi što su iznevjerili Boga. To vas dijeli od njih. Održavajte tu glad. Održavajte žeđ za pravednošću. Nikada ne opravdavajte svoju slabost; nikada joj se ne predajte; nikada je ne prihvaćajte kao dio svoga života.

Vaša pobjeda je VJERA! Abraham je imao slabost: lagao je i gotovo je gurnuo ženu u preljubu, ali “… vjerova Abraham Bogu i to mu se uračuna u pravednost.” (Rimljanima 4,3) Bog odbija zadržati Abrahamov grijeh protiv Njega, jer je vjerovao.

VIDI OVO: Poruka koju svi moraju čuti

Da, iznevjerili ste – možda jučer, možda danas. Žalosno! Sramotno! Ali vjerujete li da Isus ima silu da vas na kraju oslobodi od te sile grijeha? Vjerujete li da Isusov križ znači da je ropstvo grijeha slomljeno? Prihvaćate li činjenicu da vas je On obećao izbaviti iz zamke sotonske?

Dopustite mi da vam kažem gdje točno leži pobjeda. Neka vaša vjera raste! Neka vaše srce prihvati sva obećanja pobjede u Isusu. Tad dopustite da vaša vjera kaže vašem srcu:

“Možda još nisam što bih trebao biti, ali Bog u meni radi i On ima silu osloboditi me grijeha koji me drži. Stajat ću pred Gospodinom dok ne budem slobodan. Možda će to biti malo pomalo, ali će doći dan kada će pobjeda doći.

Neću zauvijek biti rob. Ja nisam đavolja lutka. Ja sam slabo dijete Božje koje želi Isusovu snagu. I neću biti još jedna đavolja žrtva. Na kraju ću izaći kao čisto zlato kušano u vatri. Bog je na mojoj strani!”

Autor: David Wilkerson

NAJNOVIJE!