Foto: Greedtoread.com

Postoje li duhovi? Odgovor na to pitanje ovisi o tome na što se misli kada se kaže „duh“. Ukoliko taj naziv označava „duhovna bića“, onda je odgovor svakako „da“. Ukoliko naziv opisuje „duhove ljudi koji su umrli“, onda je odgovor „ne“.

Biblija sasvim jasno govori da postoje duhovna bića, i dobra i zla. No, Biblija niječe ideju da duhovi preminulih mogu ostati na zemlji i „opsjedati“ žive.

Hebrejima 9,27 nam kaže: „I kao što je ljudima određeno samo jedanput umrijeti – potom dolazi sud”. To je ono što se dogodi s nečijom dušom-duhom nakon smrti—sud. Rezultat ovoga suda je nebo za vjernika (Druga Korinćanima 5:6-8; Filipljanima 1:23) i pakao za nevjernika (Matej 25:46; Luka 16:22-24). Nema ničega između. Nema mogućnosti ostajanja na zemlji u duhovnom obliku „duha“. Ako duhovi postoje, onda, prema Bibliji, to nipošto ne mogu biti netjelesni duhovi preminulih ljudskih bića.

Biblija vrlo jasno uči da uistinu postoje duhovna bića koja se mogu povezati i pojaviti u našemu fizičkom svijetu. Biblija ih identificira kao anđele i demone. Anđeli su bića koja vjerno služe Bogu. Anđeli su pravedni, dobri i sveti. Demoni su pali anđeli, anđeli koju su se pobunili protiv Boga. Demoni su zli, prijevarni i destruktivni. Prema Drugoj poslanici Korinćanima 11,14-15, demoni se maskiraju kao „anđeli svjetla“ i kao „sluge pravednosti“. Pojaviti se kao „duh“ i pretvarati se da je preminula osoba definitivno može biti unutar moći i sposobnosti koje demoni posjeduju.

Najbliži biblijski primjer „ukletosti” nalazi se u Marku 5,1-20. Legija demona zaposjela je čovjeka i tjerala ga da hoda po groblju. Nije bilo nikakvih duhova. To je bio slučaj normalne osobe koju su kontrolirali demoni kako bi terorizirali ljude toga kraja. Demoni jedino žele „ukrasti, zaklati i uništiti” (Ivan 10,10). Učinit će sve u svojoj moći da prevare ljude i da ih odvedu daleko od Boga. To svakako može biti objašnjenje današnje „duhovne“ aktivnosti. Bilo da ga nazivate duhom, utvarom ili poltergajstom, ako se uistinu događa neka zla duhovna aktivnost, to je djelo demona.

No, što sa slučajevima u kojima se „duhovi“ ponašaju pozitivno? Što s medijima koji tvrde da mogu prizvati mrtve i dobiti točne i korisne informacije od njih? Ponovno, iznimno je važno zapamtiti da je cilj demona prevara. Ukoliko se zbog toga ljudi počnu okretati medijima umjesto Bogu, demon će vrlo rado otkrivati točne informacije. Ako dolaze iz izvora sa zlim motivima, čak i dobre i istinite informacije mogu se koristiti za prevaru, pokvarenost i uništenje.

Zanimanje za paranormalno sve je uobičajenije. Neki pojedinci i kompanije tvrde da su „lovci na duhove“, te da će za određenu cijenu riješiti vašu kuću ukletih utvara. Vidioci, seanse, tarot karte i mediji sve se više smatraju nečim normalnim. Ljudska bića imaju urođenu svijest o duhovnome svijetu. Nažalost, umjesto da traže istinu o duhovnom svijetu od Boga i kroz proučavanje Njegove Riječi, mnogi dopuštaju da ih duhovni svijet odvede na stranputicu. Demoni se zacijelo smiju masovnoj duhovnoj prevari koja postoji danas u svijetu.