Postoji li pakao
Ilustracija: Unsplash/Novizivot.net

Postoji li pakao? Je li moguće da će neki ljudi doista provesti cijelu vječnost u nekakvom ognju? Je li Bog pošten ako šalje ljude u pakao?

Pakao je stvaran. Isus, sin Božji, je došao s neba pokazati nam put ka nebu. Obećao je dati vječni život i podići iz mrtvih sve koji vjeruju u Njega (Ivan 6,34-40). U isto vrijeme, nitko u Bibliji ne upozorava tako često o paklu kao Isus.

Isus je učio da postoji pakao

Isus je u priči o bogatašu i Lazaru poučavao da odmah nakon smrti nevjernici idu u Had, odnosno u pakao. Oni su “u teškim mukama”, a bogataš se žalio: “jer se strašno mučim u ovom plamenu” (Luka 16,23-24). O Lazaru, koji je bio vjeran, Isus govori da je u krilu Abrahamovu (Luka 16,22). Kasnije Pavao piše da su nakon smrti vjernici s Kristom (Filipljanima 1,23).

Ovo su izjave na osnovu kojih doživljavamo pakao i raj, te na temelju kojih shvaćamo da tamo idemo odmah nakon smrti. Ovo nije skroz pogrešno, ali bi trebali shvatiti da su ova stanja privremena, gdje se čak sud posljednjeg dana, kada se Isus vrati. Tek tada će se otkriti pun sjaj raja i potpuni užas pakla.

VIDI OVO: Kako izgleda pakao? Postoje li različite razine patnje?

Kako će izgledati sud nevjernicima?

Sud nevjernicima posljednjeg dana je opisan na nekoliko načina u Bibliji.

– “Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu gadost.” Daniel 12,2

– Ivan Krstitelj o Isusu: “U ruci mu vijača, pročistit će svoje gumno i skupiti žito u svoju žitnicu, a pljevu spaliti ognjem neugasivim.” Matej 25,41

– “…. Kad se Gospodin Isus objavi s nama, zajedno s anđelima svoje moći, u ognju žarkome i osveti se onima koji ne poznaju Boga i ne pokoravaju se evanđelju Gospodina našega Isusa. Oni će biti kažnjeni vječnom propašću, daleko od lica Gospodnjega i od slave njegova veličanstva.” 2. Solunjanima 1,7-9

– “Tko se god ne nađe zapisan u knjizi života, bio je bačen u jezero ognjeno.” Otkrivenje 20,15

Svi ovi stihovi pokazuju da postoje dva elementa kazne nevjernima. To je kazna bez kraja, kao što se vidi iz riječi “vječni” i “neugasivi”. To je također oštra kazna, često uspoređivana s “vatrom”.

VIDI OVO: 5 stvari koje vjerujemo o paklu, a ne nalaze se u Bibliji

Pakao postoji kao mjesto vječne muke
Foto: Stocksnap.io

Pakao postoji kao mjesto, no mučenje neće biti isto za sve

Ovo ne znači bukvalna vatra, jer su i druge riječi također iskorištene: “sram i nezadovoljstvo”, “uništenje” i “tama” (Matej 25,30). Zajedno ovi termini ukazuju na strašnu realnost. Ali mučenje u paklu neće biti isto za sve. Biblija jasno uči da će neki biti teže kažnjeni od drugih. Ovo je očigledno iz sljedećih odlomaka:

– “Ali kažem vam: Zemlji će sodomskoj biti na Dan sudnji lakše nego tebi.” Matej 11,24

– “I onaj sluga što je znao volju gospodara svoga, a nije bio spreman ili nije učinio po volji njegovoj, dobit će mnogo udaraca. A onaj koji nije znao, ali je učinio što zaslužuje udarce, dobit će malo udaraca. Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati.” Luka 12,47-48

Dakle, težina vječne kazne će ovisiti od onoga što su nevjernici činili u svojim životima, kao i od prilike koju su imali čuti i odgovoriti na Evanđelje. Božji sud je uvijek pravedan.

VIDI OVO: Zašto je pakao vječan?

Vjernici se ne moraju bojati pakla 

Bez obzira što pakao postoji, oni koji vjeruju u Isusa se ne moraju bojati pakla. Bit će vječno sretni u prisutnosti Gospodnjoj na Novoj zemlji. Neka stvarnost pakla bude razlog za nas da se grozimo grijeha te vjerujemo u Isusa kako bi izbjegli Božji sud i vatru pakla.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivana R.