POŠTUJ OCA I MAJKU: Koje blagoslove u naš život donosi poštivanje roditelja?

Što podrazumijeva Božja zapovijed: “Poštuj oca i majku?” Koje blagoslove u naš život donosi poštivanje roditelja?

Poštovati oca i majku znači biti obziran u riječima i djelima te imati unutarnji stav poštovanja prema njihovu položaju. Grčka riječ za poštovati znači „poštovati, smatrati vrijednim i cijeniti”. To znači iskazati poštovanje ne samo za zasluge nego i za položaj.

Na primjer, neki Amerikanci možda se neće složiti s odlukama predsjednika svoje države, ali i dalje trebaju poštovati njegov položaj vođe njihove zemlje. Slično tome, djeca svih godina trebaju poštovati svoje roditelje, bez obzira „zaslužuju“ li oni to ili ne.

Bog nas potiče da poštujemo oca i majku

On toliko cijeni to poštovanje prema roditeljima da je to uključio u Deset zapovijedi (Izlazak 20,12) i ponovno u Novome zavjetu: „Djeco, pokoravajte se svojim roditeljima u Gospodinu, jer je to pravedno. ‘Poštuj svoga oca i majku’ – to je prva zapovijed popraćena obećanjem: ‘da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji” (Efežanima 6,1-3). Poštovati roditelje je jedina zapovijed u Svetome pismu koja obećava dug život kao nagradu. Oni koji poštuju svoje roditelje su blagoslovljeni (Jeremija 35,18-19). Nasuprot tome, oni izopačeni i oni koji pokazuju nepobožnost u posljednjim danima obilježeni su svojim nepokoravanjem roditeljima (Rimljanima 1,30; 2. Timoteju 3,2).

VIDI OVO: 7 načina na koje častite Boga kada poštujete roditelje

Salomon, najmudriji čovjek, zaklinjao je djecu da poštuju svoje roditelje (Izreke 1,; 13,1; 30,17). Iako više možda nismo pod njihovim izravnim autoritetom, ne možemo prerasti Božju zapovijed da poštujemo svoje roditelje. Čak se i Isus, Bog Sin, pokorio svojim zemaljskim roditeljima (Luka 2,51) i svome nebeskom Ocu (Matej 26,39). Slijedeći Kristov primjer, trebamo postupati prema roditeljima onako kako bismo s poštovanjem pristupili svome nebeskom Ocu (Hebrejima 12,9; Malahija 1,6).

Kako poštovati svoje roditelje?

Očito, imamo zapovijed da poštujemo svoje roditelje, ali kako to učiniti? Dajte im čast i djelima i stavovima (Marko 7,6). Poštujte njihove neizrečene i izrečene želje. „Mudar sin sluša naputak očev, a podsmjevač ne sluša ukora” (Izreke 13,1). U Mateju 15,3-9, Isus je podsjetio farizeje na Božju zapovijed da poštuju oca i majku. Oni su poštovali pismo zakona, ali su dodali svoje predaje kojima su ih zapravo poništili. Iako su riječima poštovali roditelje, njihova su djela dokazivala njihove prave motive. Poštovanje je više od pustih riječi. Riječ „poštovanje“ u ovome je odlomku u obliku glagola te kao takva zahtijeva djelovanje.

Kako poštovati svoje roditelje?
Foto: Unsplash

Valja nam nastojati poštovati svoje roditelje onako kako nastojimo proslaviti Boga – našim mislima, riječima i djelima. Za malo dijete, pokoravati se roditeljima ide zajedno s iskazivanjem poštovanja. To uključuje slušanje, poslušnost i pokoravanje njihovu autoritetu. Kada djeca sazriju, poslušnost koju su naučila kao djeca dobro će im služiti u poštovanju prema drugim autoritetima kao što su vlast, policija i poslodavci.

VIDI OVO: 7 stvari koje nikada ne smijete reći svojim roditeljima

Iako se od nas traži da poštujemo roditelje, to ne uključuje oponašanje onih nepobožnih (Ezekiel 20,18-19). Ukoliko roditelj ikada uputi dijete da učini nešto što se jasno suprotstavlja Božjim zapovijedima, to dijete mora poslušati Boga, a ne svoje roditelje (Djela apostolska 5,28).

Poštovanje rađa poštovanje. Bog neće poštovati one koji se ne pokoravaju Njegovoj zapovijedi da poštuju svoje roditelje. Želimo li ugoditi Bogu i biti blagoslovljeni, moramo poštovati svoje roditelje. Poštovanje nije lako, nije uvijek zabavno i sigurno nije moguće u našoj vlastitoj snazi. Međutim, poštovanje je sigurna staza prema našoj svrsi u životu – da proslavimo Boga. „Djeco, pokoravajte se u svemu svojim roditeljima, jer je to ugodno Gospodinu” (Kološanima 3,20).

Izvor: Gotquestions.org

NAJNOVIJE!