postojanje izvanzemaljskog života
Foto: Pexels

Biblija ne spominje izvanzemaljski život. Međutim, spominje anđeoske i demonske sile, koje, u neku ruku, nisu s ovog svijeta.

Ovo nije ta vrsta izvanzemaljskog života o kojoj većina ljudi govori na ovu temu. Ipak, Biblija niti jednom ne spominje izvanzemaljce s drugih planeta koji bi nas mogli posjetiti.

To ne znači da ne možemo iznijeti neke teološke pretpostavke o ovoj temi. Biblijski govoreći, Adam je predstavljao cijelo stvorenje, i kada je pao, i stvorenje je palo s njim.

Rimljanima 8,22 “Jer znamo: sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada.”

Ovo ukazuje da ako postoje životni oblici na drugim planetima, oni bi također bili pod vlašću grijeha, što bi značilo da bi i njima bio potreban Otkupitelj.

Što kršćani vjeruju o vanzemaljcima?

Ali Isus, druga Osoba Trojstva, je zauvijek utjelovljen kao čovjek (Kološanima 2,9; 1 Korinćanima 15,28; Hebrejima 7,25) i umro je za naše grijehe (1 Petrova 2,24). Bilo bi biblijski nemoguće da opet umre u drugom svijetu.

Štoviše, nigdje u Pismu ne vidimo ništa što bi ukazivalo da bi Otac ili Sveti Duh umrli za grijehe nekih drugih bića na drugim svjetovima. Stoga, oni uopće ni bi imali Otkupitelja.

Dakle, postoji li život na drugim planetima? Biblija ne govori, ali ne djeluje nemoguće.

IZVORCarm.org