Predaj probleme Bogu
Foto: Canva

Izgubio sam oca u prometnoj nesreći kad sam bio tinejdžer. On je bio obiteljski čovjek, poduzetnik, i što je najvažnije, Kristov sljedbenik. U jednom trenu, moja majka je izgubila supruga, a moje sestre i ja izgubili smo oca.

Suicidalne misli prolazile su kroz moj um svakodnevno. Samoubojstvo se činilo kao najlakši izbor kojim bih se riješio boli. Moj otac i ja planirali smo niz stvari, od toga da ćemo se baviti glazbom do obiteljske sigurnosti, ali se u tom trenu činilo da te stvari nikada neće biti moguće. Do danas, to je najteže s čime sam se morao suočiti, a suočavao sam se s mnogo toga.

Do tog trenutka u mom životu mislio sam da predati sve moje Bogu znači odlazak u crkvu, čitanje Biblije i molitva. No, kada sam se suočio sa stvarnošću da Bog od mene želi više od dvadeset minuta dnevno ili jedan dan u tjednu, sami moji temelji bili su uzdrmani.

Budući da sam Boga ograničio, nisam ga mogao povezati sa svojom boli i patnjom. Škola, ljubav, obitelj, prijateljstva, hrana, pa čak i bol bili su moja odgovornost. Znao sam da je On taj koji treba dati utjehu onima koji trpe, ali kad sam bio suočen s boli, mislio sam da je moja zadaća baviti se time.

Vjerovanje u laž

Što učiniti kada plačete toliko da više ne možete plakati? Što učiniti kada se sve raspadne i padne pred vas? Ako smo iskreni, priznat ćemo da naša inicijalna reakcija nije da se molimo, a ni da trčimo k Bogu. Nismo brzi u tome da kažemo: „Da me i ubije, pouzdat ću se u njega“ (Job 13,15).

Poznavao sam Bibliju. Znao sam da je Bog „Otac siročadi i sudac udovicâ“ (Psalam 68,5), ali sam se u tom trenutku borio sa stvarnošću. Umjesto slušanja Boga, slušao sam sebe. Vjerovao sam u Sotonine laži i valjao se u svojim strahovima i depresivnim mislima. Nisam znao da ne moram ovaj teret nositi sam.

No jednog dana otvorio sam Pismo i pročitao: „Ljubi Gospoda, Boga svojega, svim srcem svojim i svom dušom svojom i svim umom svojim“ (Matej 22,37). Na kraju sam shvatio da voljeti Boga znači ljubiti ga svime što je u meni. Bog ne želi da mu jednostavno posvetimo jedan dan ili čak jedan čin – Bog želi da ga se voli i proslavlja u svemu što radimo.

On želi da stavim sve pred Njegove noge, uključujući i moju bol. Kako bih uopće ljubio Boga, moram mu dati sve moje. Nisam više mogao jednostavno uključiti Boga u ono što znam da mu pripada. Baš kao što On izjavljuje da je suveren nad svakim djelićem ovog univerzuma, isto tako mora biti suveren nad svakim aspektom mog života, uključujući i moju bol.

Bog želi tvoju bol

Zajedno sa svim ostalim u životu, Bog je htio da mu vjerujem u mojoj boli. Htio je da budem ranjiv pred njim i da vjerujem da će me izbaviti iz mog očaja. Želio je moje tvrdo srce. Želio je da se odmorim u njegovoj suverenosti. Želio je da se odmorim u njegovom očinstvu. Počeo mi je pokazivati što doista znači da je „otac siročadi“.

Molimo „Oče naš na nebesima“, ali se često mučimo da vjerujemo da je on uistinu dobar. Hrvamo se s time da vidimo Boga kao toplog, milostivog, ljubaznog, strpljivog i onog koji voli. Vidimo Boga kao tiranina na nebu, koji drži veliki štap kojim nas udara po glavi kada radimo krivo.

Isus, Bog-čovjek, ispravlja naše pogrešno razumijevanje Oca. On kaže: „Ako dakle vi, koji ste zli, znate dobre darove davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš, koji je na nebesima, davati dobra onima koji u njega išću!“ (Matej 7,11). Bog je toliko dobar da kad se ljudi usporedno spominju u istoj rečenici, mora se o njima govoriti kao o zlima. Toliko je dobar.

Dajte to Bogu u molitvi

To je razlog zašto je Isus u Mateju 6 poučavao kako trebamo moliti. Uči nas da trčimo našem Ocu. Božje očinstvo me podsjetilo da, iako je moj zemaljski otac umro, moj nebeski Otac me jako voli i mogu na njega baciti sve svoje terete i tuge.

Napokon sam naučio kako da svoje probleme i bol predam Bogu. Živimo u palom svijetu, svijetu koji uzdiše za povratkom Spasitelja. Bol će postojati od kolijevke pa do groba, ali i u tome Bog nas poziva da ga spoznamo i tješimo se molitvom. Postoji mir koji nadilazi svaki razum i koji je lako dostupan onima koji sve uzdižu Bogu u molitvi (Filipljanima 4,6-8). Kroz molitvu, prisnost s Kristom je lako dostupna onima koji su umorni i opterećeni (Matej 11,28).

Autor: Seun Otukpe; Prijevod: Aleksandar J.; Izvor: DesiringGod.org