Kako pročistiti um
Foto: Unsplash

Poslanica Filipljanima nam govori kako pročistiti um tako da ga postavljamo: u slavu odozgo, u ljepotu odozdo i na ljude oko nas.

Ako smo u Kristu, Bog preobražava naše umove. 

Jednom smo ”bili zamračenog uma” (Efežanima 4, 18). Možda smo bili pametni, čak i briljantni, ali smo svoje prozore i vrata zatvorili za Božje znanje. Više smo voljeli iluzije od istine. (Rimljanima 1, 18) Stvarali smo alternativne stvarnosti u kojima Bog nije slavan, Krist bezvrijedan, grijeh ne osuđuje, a svetost nije poželjna. Naši umovi, stvoreni da budu poput Gospodnjih vrtova postali su polja trnja, spaljena zemlja.

No u Kristu Bog vraća svoj vrt. On otvara vrata i prozore i pušta svjetlo unutra. Rekao nam je da je jedan od najvećih zadataka u kršćanskom životu „obnavljati se duhom svoga uma“. (Efežanima 4, 23) Čupanje korova i sađenje drveća. Skupljanje kamenja i oranje polja. Obrezivanje korova i izgrađivanje zidova. Pročistite svoje umove.

Pročistite svoje umove

Pročišćavanje naših umova se djelomično događa kada svoje umove postavimo u određen tijek navika; dok okrenemo svoje umove od bezvrijednoga prema prekrasnome, od obečašćenoga prema čistome, od lažnog prema istinitom. Poput svakog pokajanja takvo zaokretanje nije jednokratan posao; ne događa se u jednome danu, satu niti u trenucima. Niti je to lak posao. Mijenjanje naših navika razmišljanja je poput otvaranja novih smjerova na starim cestama. To se neće dogoditi spontano.

Dok postavljamo svoje umove u određene smjerove i učinimo posvećeno razmišljanje navikom učinak će biti poput postupnog otvaranja zavjesa: svjetlost i Božja toplina će ući i učiniti da naše misli cvjetaju poput cvijeća i da se podignu poput hrastova pravednosti.

Bog nam govori u poslanici Filipljanima neka neprestano postavljamo svoje umove u tri smjera: u slavu odozgo, u ljepotu odozdo i na ljude oko nas.

1. Postavite svoje misli na slavu odozgo.

Kojima je svršetak propast, kojima je Bog trbuh, i slava u sramoti njihovoj, koji zemaljski misle. Ali naša je domovina na nebesima, odakle i Spasitelja očekujemo, Gospodina Isusa Krista“. (Filipljanima 3, 19-20)

PROČITAJTE: Biblijske upute za skrivene misli: Kako negativne misli izbaciti iz glave?

Pavao podsjeća Filipljane na njihovo nebesko državljanstvo izravno nakon što ih upozorava da ne budu kao „neprijatelji križa Kristovog“, ljudi koji su „svoje misli usmjerili na zemaljske stvari“. (Filipljanima 3, 18-19) Pod zemaljskim stvarima Pavao ne misli na darove u Božjem stvaranju već na grešne užitke (vidi Kološanima 3, 5). Oni koji svoje umove postave na zemaljske stvari su sa obzorja svojih umova maknuli raj preferirajući ispunjavati svoje glave užicma tame.

Protuotrov je pogledati gore: podignite svoje oči prema slavi odozgo i često hodite rajskim poljima. No Pavao neće dopustiti da uzalud govorimo o ”slavi odozgo”. Um postavljen na odozgo nije ispunjen duhovnom sumaglicom već Osobom; Isusom Kristom. „Naša domovina je na nebu i mi čekamo na Spasitelja“. „Postavite svoje umove na slavu odozgo“ tada uglavnom znači „Usmjerite svoje umove prema Kristu i sve što je vaše u Njemu“.

Razmišljajte puno o Gospodinu Isusu. Razmišljajte o tome kako je On otišao od Oca i preuzeo obličje sluge. Razmišljajte o tome kako se odrekao svojih privilegija kako bi umro za očajne griješnike. Prisjetite se kako je sada odjeven u slavno tijeo, noseći ožiljke našeg pokajanja te kako je okrunjen najvećom krunom. Meditirajte nad time kako će jednoga dana „On preobraziti naša pala tijela da budu poput Njegovog slavnog“ i kako će sve što je slomljeno učiniti cijelim. (Filipljanima 2, 6-11; 3, 21) Samo tada mi ćemo znati ponešto od onoga što znači „Jer ovo mišljenje treba da je u vama, kakvo je i u Kristu Isusu“. (Filipljanima 2, 5)

Tragajte za ovime dok svakodnevno čitate svoju Bibliju. Podajte svoje umove kalupima Njegove dobrote. Nosite Njegova obećanja u sebi u svakoj odaji svoga uma. Svakodnevno se često vraćajte na misli odozgo.

2. Postavite svoje umove na ljepotu odozdo.

Uostalom, braćo, što je god istinito, što god časno, što god pravedno, što god čisto, što god ljubazno, što god hvalevrijedno; je li što krepost, je li što pohvala – to nek vam je na srcu“! (Filipljanima 4, 8)

Um okrenut prema nebu ne prestaje razmišljati o zemlji. Ne, nebesa nas šalju u potragu za svim pokazateljima Očevog rada kroz svo stvorenje. Razmišljanje na ljepotu odozdo je stvar kršćanske poslušnosti.

Prečesto ipak zamjenjujem ono „što je čisto“ onime „što god da daje trenutno zadovoljstvo“. Puno nas je toliko zadovoljno s postavljanjem umova na zadovoljstva koja sam prođu kroz naše duše bez da ostave neki trag. Trebamo nebesa kako bismo prilagodili naše zemaljske ukuse te se mičemo od brzih užitaka kako bismo „bili čisti i bez spoticanja“. (Filipljanima 1, 10)

Oni čiji su umovi postavljeni na slavu odozgo u konačnici neće biti zadovoljni nevažnim stvarima odozdo. Mi ćemo tražiti kako bismo otkrili dublju jeku tona, nešto što će nas poslati dublje od puke površine. Mi ćemo tražiti nešto što će nas podsjetiti na čudo toga što smo stvoreni na sliku Božju, u slomljenom ali prekrasnom svijetu, s evanđeljem na našim usnama i slavom u našim srcima. (Filipljanima 1, 27) Mi želimo nešto što će nas apsorbirati, nešto što će nas odvesti od nas samih i poslati nas u Stvarnost, sa svim oštrim rubovima i čistim zrakom, svom velebnom i zapetljanom slavom, svom sirovom i kultiviranom ljepotom.

Možemo, kao što je naš Spasitelj običavao, se često spuštati ispod velikog neba i potražiti ptice u zraku, cvijeće na poljima, micanje oblaka i navike ovaca. Možemo se izgubiti u priči koja u nama rasplamsava slavu svakodnevog života. Možemo pronaći neki hobi koji nas nadahnjuje i koji barem na nekoliko trenutaka učini da zaboravimo na sebe dok trčimo, bicikliramo, igramo se, popravljamo, pišemo, pravimo nešto, kuhamo i tada kleknemo kako bismo se zahvalili Onome koji sve daje.

3. Postavite svoje umove na ljude oko vas.

Ne gledajte svaki na svoje, nego i na ono, što je drugih“! (Filipljanima 2, 4)

Dok idemo u lov na ljepotu odozdo bili bismo slijepi kada bismo prešli preko svih hodajućih čuda oko nas; te Adamove djece određene za besmrtnost u paklu ili u raju u vezi čijih interesa nam Pavao govori da gledamo. (Filipljanima 2, 4)

PROČITAJTE: Kada vam sotona želi oteti nadu mučeći vas zlokobnim mislima

Zapovjed ”gledajte interese drugih” znači više od ”pokušavanja zadovoljavanja potreba drugih ako su na vašem putu i ako imate vremena“. Ovo gledanje je proaktivno gledanje, gledanje s namjerom, gledanje koje se ne bi dogodilo kada ne bi bilo ozbiljne, kreativne misli. Gledati znači ”razmišljati, sanjati, planirati i proučavati kako učiniti najviše dobra za one ono nas i onda to činiti“.

Znamo ovo jer Pavao daje Isusa kao model gledanja potreba drugih ljudi. (Filipljanima 2, 5-11) Križ nije bilo dobro djelo na koje je Isus naišao već djelo osmišljeno u milosrdnoj zamisli trojedinog Boga i izvršeno na ekstreman trošak za Boga. Mi gledamo interese drugih samo ako zrcalimo nešto od Isusove inicijativnosti, kreativne i skupe ljubavi i ako smo „iskreno zabrinuti za dobrobit“ onih koji su oko nas. (Filipljanima 2, 20)

Najuravnoteženiji ljudi ovoga svijeta su oni čiji su umovi toliko ispunjeni Bogom i drugima da imaju jako malo vremena kružiti oko svojih nevolja. Za mnoge od nas možda najzdravija stvar koju možemo učiniti sa svojim umovima jest da uđemo u nade, borbe, uspjehe i lomove drugih.

Razmišljajte o tim stvarima

Poziv na pročišćavanje naših umova je onaj kojeg započinjemo u ovome životu. Čak i najsvetiji među nama trebaju čuvati svoje mentalne vrtove neprestano otjeravajući vrane pokvarenih misli. Naše razmišljanje će procvjetati kako bi trebalo samo kada svoje misli udubimo u tlo planine Sion.

No puno mira u ovome životu i puno plodova koje dajemo Bogu na slavu dolazi kada se obazremo na „razmišljanje o ovim stvarima“; kada postavimo svoje umove na slavu odozgo, na ljepotu odozdo i na ljude oko nas. To su prozori koji donose svjetlost i toplinu u naše umove do dana kada će Svjetlo samo u potpunosti pročistiti naše umove.

Autor: Scott Hubbard; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Desiringgod.org