5 proročanstava iz Starog zavjeta koja je Isus ispunio

Donosimo pet proročanstava iz Starog zavjeta koja je Isus ispunio tijekom svog poslanja na Zemlji.

Rođen od djevice

Rečeno je da će Mesija biti rođen od djevice nekih 800 godina prije nego je rođen! Izaija je napisao: „Zato, sâm će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel“ (Izaija 7,14). To je proročanstvo ispunjeno u Mateju (2,1) i u Luki (2,4-6). Usput, Emanuel znači „Bog s nama“. On je bio sa učenicima te je i danas s nama ako je On naš Gospodin i Spasitelj.

Odbačen od svojih

Na žalost, ovo se proročanstvo obistinilo te je On bio odbačen od strane Svojih ljudi, kako je Izaija napisao: „Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut“ (Izaija 53,3). To se ispunilo u Ivanu (1,11): „K svojima dođe i njegovi ga ne primiše“.

PROČITAJTE: 44 proročanstva ispunjena u Isusu Kristu

Bit će izdan

U Psalmu 41,9 napisano je: „Pogubna se pošast na nj oborila“. To je Isus ispunio kada je rekao: „Juda, poljupcem Sina Čovječjeg predaješ?“ (Luka 22,48). To je predvidio i Zaharija (11,12-13) i Matej (26,14-16).

Njegove ruke i noge bit će probodene

Psalam 22 govori o raspeću te je rečeno: „Probodoše mi ruke i noge“ (22,17). Toma je posumnjao i rekao: „Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati“ (Ivan 20,25). A kada mu se Isus pokazao rekao je: „Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran“ (Ivan 20,27).

Bit će pokopan s bogatima

Izaija je izrekao da će Mesija „Ukop mu odrediše među zločincima, a grob njegov bî s bogatima, premda nije počinio nepravde nit’ su mu usta laži izustila“ (Izaija 53,9). To se i dogodilo: „On pristupi Pilatu i zaiska tijelo Isusovo. Tada Pilat zapovjedi da mu se dadne. Josip uze tijelo, povi ga u čisto platno i položi u svoj novi grob koji bijaše isklesao u stijeni. Dokotrlja velik kamen na grobna vrata i otiđe.“ (Matej 27,57-60).

Zaključak

Postoji oko 100 proročanstava o Isusu u Starom zavjeru koja su se ispunila tijekom Njegova života. To je jasan dokaz da je Isus taj Mesija: „Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše“ (Izaija 53,5). Zbog čeka je Ivan napisao: „Taj učenik za ovo svjedoči i ovo napisa. I znamo da je istinito svjedočanstvo njegovo“ (Ivan 21,24).

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Faithinthenews.com

NAJNOVIJE!