44 proročanstva
Foto: Pinterest

Starozavjetne knjige sadrže mnoge stihove o Mesiji – sva proročanstva koja je Isus Krist ispunio. Na primjer, Isusovo raspeće prorečeno je u Psalmu 22,16-18 oko 1.000 godina prije nego što se Krist rodio, davno prije nego što se ova metoda egzekucije prakticirala.

Neki bibličari kažu da postoji više od 300 proročkih stihova ispunjenih u Isusovom životu.

Nakon uskrsnuća, propovjednici novozavjetne crkve počeli su službeno naviještati da je Isus Krist Mesija po Božjem pomazanju:

„Neka dakle sa sigurnošću zna sav dom Izraelov: toga Isusa kojega vi razapeste Bog je učinio i Gospodinom i Kristom“ (Djela 2,36).

„Pavao, sluga Isusa Krista, pozvan za apostola, odijeljen za evanđelje Božje, što ga Bog unaprijed obeća po prorocima svojim u Svetim pismima, o Sinu svojemu, rođenu iz potomstva Davidova po tijelu, postavljenu Sinom Božjim, u sili, po Duhu svetosti, uskrsnućem od mrtvih, o Isusu Kristu Gospodinu našemu“ (Rimljanima 1,1-4).

Proročanstva koja je Isus ispunio

Iako ovaj popis ne uključuje sva proročanstva, slijedi 44 mesijanska proročanstva koja su jasno ispunjena u Isusu Kristu, zajedno s pratećim referencama iz Starog i Novog zavjeta.

1. Mesiju će roditi žena. Postanak 3,15; Matej 1,20; Galaćanima 4,4

2. Mesija će se roditi u Betlehemu. Mihej 5,2; Matej 2,1; Luka 2,4-6

3. Mesiju će roditi djevica. Izaija 7,14; Matej 1,22-23; Luka 1,26-31

4. Mesija će doći po liniji Abrahama. Postanak 12,3; Postanak 22,18; Matej 1,1; Rimljanima 9,5

5. Mesija će biti Izakov potomak. Postanak 17,19; Postanak 21,12; Luka 3,34

6. Mesija će biti Jakovljev potomak. Brojevi 24,17; Matej 1,2

7. Mesija će doći iz Judina plemena. Postanak 49,10; Luka 3,33; Hebrejima 7,14

8. Mesija će biti nasljednik prijestolja kralja Davida. 2. Samuelova 7,12-13; Izaija 9,7; Luka 1,32-33; Rimljanima 1,3

9. Mesijino prijestolje bit će pomazano i vječno. Psalam 45,6-7; Daniel 2,44; Luka 1,33; Hebrejima 1,8-12

10. Mesija će se zvati Emanuel. Izaija 7,14; Matej 1,23

11. Mesija će jedno vrijeme provesti u Egiptu. Hošea 11,1; Matej 2,14-15

12. Masakr djece dogodit će se tamo gdje se Mesija rodi. Jeremija 31,15; Matej 2,16-18

13. Poslanik će pripraviti put za Mesiju. Izaija 40,3-5; Luka 3,3-6

14. Mesija će biti odbačen od svojih ljudi. Psalam 69,8; Izaija 53,3; Ivan 1,11; Ivan 7,5

15. Mesija će biti prorok. Ponovljeni zakon 18,15; Djela 3,20-22

16. Mesiji će prethoditi Ilija. Malahija 4,5-6; Matej 11,13-14

17. Mesija će biti proglašen Sinom Božjim. Psalam 2,7; Matej 3,16-17

18. Mesiju će zvati Nazarećanin. (Izaija 11,1; Matej 2,23)

19. Mesija će donijeti svjetlo u Galileju. Izaija 9,1-2; Matej 4,13-16

20. Mesija će govoriti u prispodobama. Psalam 78,2-4; Izaija 6,9-10; Matej 13,10-15. 34-35

21. Mesija će biti poslan da iscijeli one srca slomljena. Izaija 61,1-2; Luka 4,18-19

22. Mesija će biti svećenik po redu Melkisedekovu. Psalam 110,4; Hebrejima 5,5-6

23. Mesiju će zvati Kraljem. Psalam 2,6; Zaharija 9,9; Matej 27,37; Marko 11,7-11

24. Mesiju će slaviti mala djeca. Psalam 8,2; Matej 21,16

25. Mesiju će izdati. Psalam 41,9; Zaharija 11,12-13; Luka 22,47-48; Matej 26,14-16

26. Procijenjen novac od izdaje Mesije koristit će se za lončarevo polje. Zaharija 11,12-13; Matej 27,9-10

27. Mesiju će lažno optužiti. Psalam 35,11; Marko 14,57-58

28. Mesija neće govoriti ništa pred svojim optužiteljima. Izaija 53,7; Marko 15,4-5

29. Mesiju će pljunuti i udariti. Izaija 50,6; Matej 26,67

30. Mesiju će mrziti bez ikakvog razloga. Psalam 35,19; Psalam 69,4; Ivan 15,24-25

31. Mesiju će razapeti s kriminalcima. Izaija 53,12; Matej 27,38; Marko 15,27-28

32. Mesiji će dati da pije ocat. Psalam 69,21; Matej 27,34; Ivan 19,28-30

33. Mesijine ruke i noge bit će probodene. Psalam 22,16; Zaharija 12,10; Ivan 20,25-27

34. Mesiji će se rugati i ismijavati ga. Psalam 22,7-8; Luka 23,35

35. Vojnici će baciti kocku za Mesijine haljine. Psalam 22,18; Luka 23,34; Matej 27,35-36

36. Mesijine kosti neće biti slomljene. Izlazak 12,46; Psalam 34,20; Ivan 19,33-36

37. Mesiju će Bog napustiti. Psalam 22,1; Matej 27,46

38. Mesija će moliti za svoje neprijatelje. Psalam 109,4; Luka 23,34

39. Vojnici će probosti Mesijin bok. Zaharija 12,10; Ivan 19,34

40. Mesiju će pokopati među bogataše. Izaija 53,9; Matej 27,57-60

41. Mesija će uskrsnuti od mrtvih. Psalam 16,10; Psalam 49,15; Matej 28,2-7; Djela 2,22-32

42. Mesija će uzaći na nebo. Psalam 24,7-10; Marko 16,19; Luka 24,51

43. Mesija će biti posjednut zdesna Bogu. Psalam 68,18; Psalam 110,1; Marko 16,19; Matej 22,44

44. Mesija će biti žrtva za grijeh. Izaija 53,5-12; Rimljanima 5,6-8

Autorica: Mary Fairchild; Izvor: Biblija i znanost/christianity.about.com