Protive li se žene Božjoj zapovijedi kada ne pokrivaju glavu?

Ovo pitanje temelji se na 1. Korinćanima 11 – Pavao kaže da bi žene trebale pokriti glavu kad mole. Ovo je tema na koju se raspravlja već stotinama godina i koja dijeli crkve. Dijeli kršćane zbog različitih razumijevanja i interpretacije.

Kulturološke razlike

U Pavlovo doba, kada je podučavao, kultura je bila takva da žene imaju glave pokrivene velom ili šalom. U ovom odlomku Pavao donosi nekoliko izjava koje bi trebalo razmotriti kako bi se utvrdilo pravo značenje odlomka.

Trebaju li kršćanke nositi pokrivala za glavu?

1. Svaki muž koji moli ili prorokuje pokrivene glave sramoti glavu svoju.

2. Svaka pak žena koja moli ili prorokuje nepokrivene glave sramoti glavu svoju. Jer to je jedno te isto kao da je obrijana.

3. Jer ako se žena ne pokriva, neka se i ošiša. Ako li je ženi sramota ošišati se ili brijati se, neka se pokrije!

4. Ako muž ima dugu kosu, na sramotu mu je.

Bi li se kršćanke smjele šminkati i nositi nakit?

To je bila stvar općeprihvaćene kulture u Pavlovo doba kada je živio i poučavao. Danas gotovo ništa od toga ne stoji:

1. Muškarci su često na crkvenim sastancima s kapama/šeširima na glavi, kao što i mole ili prorokuju pokrivene glave.

2. Žene se danas često šišaju nakratko i ne smatra se sramotom.

3. Nitko u današnjoj kulturi ne prisiljava žene da pokrivaju glavu i sakriju činjenicu da su im glave ošišane.

4. Danas se na mnoge muškarce s dužom kosom gleda kao modni trend. U posljednjih 2.000 godina može se vidjeti da je ponekad bilo prihvatljivo da muškarci imaju dužu kosu. U kulturama širom svijeta neki smatraju pogrešnim rezanje kose, neki smatraju važnim puštanje. Riječ je o kulturnoj preferenciji.

Kako bi se kršćanke trebale odijevati?

Muškarci i žene stvoreni na Božju sliku

U svjetlu svega toga, inzistiranje na tome da žene imaju svoje glave pokrivene, a ignoriranje drugih izjava znači uzimati stih izvan konteksta. Kontekst u kojem Pavao podučava jest da je Krist glava svoga naroda, a muškarci imaju položaj poglavarstva ispod Boga koji im daje autoritet. To ne čini muškarce superiornijima, kao ni žene inferiornijima. Muškarac treba nositi poziciju od Boga s poniznošću i milošću; ne upravljati nad ženama, nego im služiti i zaštititi ih. Svaka kultura ima svoje vlastite načine izražavanja priznavanja autoriteta.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.