Psa su zavezali za prugu i ostavili da umre

Jared Twedell je pronašao jednog psa nad kojim je učinjena nevjerojatna nepravda. Dok je obilazio lokalni centar za reciklažu, na obližnjoj pruzi je ugledao psa kako je bespomoćno vezan za nju i ostavljen da umre.

On je na prvi pogled pomislio da je u pitanju jelen koji se odmarao u blizini pruge, prije nego što je ugledao nekoga. Nakon što je bolje pogledao, odlučio je prići psu i pomoći mu.

On ga je odvezao i počeo mu govoriti. Nakon što ga je pitao nekoliko stvari, pas mu je davao pozitivne znake i mahao je repom sretno. Ubacio ga je u svoj automobil i odveo kući.

Pogledajte ovaj video i saznajte više: