Tri psalma za muškarce koji se suočavaju s pritiscima

Muškarci se suočavaju sa ogromnim pritiscima – vanjskim i unutarnjim. Osjećamo ”iznutra” da se trebamo brinuti za svoje obitelji i da trebamo doprinijeti svojim zajednicama.

Bez obzira na to želimo li mi to priznati ili ne, mučimo se i sa očekivanjima koja drugi ljudi stave na nas. Uvježbali smo sami sebe kako ignorirati nadirujuću bol iz razloga što ne smijemo pokazati slabost.

Naše crkve često puta nemaju pojma što da rade sa teretima koje muškarci nose. Prečesto, prekoravamo muškarce zbog njihovih neuspjeha bez da smo im ukazali na ono što će im pomoći da rastu. Pravimo se kao da neadekvatnosti koje osjećamo ne postoje ili da se o njima ne bi trebalo razgovarati u društvu. Milost o kojoj govorimo nam izmiče iz vidokruga; nju zamjenjuju teški tereti koji nas vuku sve dublje u bezdan.

Okretanje k psalmima

Dok sam bio na fakultetu psalmi mi nisu imali nikakvog smisla jer su zvučali mlako. Tu su bile te kompozicije koje su trebale odavati štovanje, ali psalmist je umjesto toga proveo previše vremena na kukanje o tome kako je život težak. Sada kada sam u četrdesetima, psalmi mi ”imaju smisla” jer sam u frustracijama proizašlim iz životnih izazova često puta govorio stvari koje i oni govore.

Ako ste muškarac koji se bori ”u tišini”, okrenite se k psalmima. U njima ćete vidjeti kako snažni muškarci razotkrivaju svoje slabosti i pokazuju vam gdje se možete obratiti za pomoć. Ova tri psalma će vam posebice pokazati milost za teška vremena s kojima se suočavate.

Psalam 127, za vrijeme kada osjećate teret cijeloga svijeta

Osim ako Gospodin gradi kuću, svi ostali koji ju grade, grade je uzalud“.

Bog je stvorio muškarce da preuzimaju odgovornost, da rade, štite i da skrbe. U svojoj slomljenosti i grijehu ova Bogom-dana svrha može izgledati komplicirano i možemo se osjećati ne samo da mi trebamo biti vlastiti ”spasitelji” već da trebamo biti i ”spasitelji” ljudi koji se pouzdaju u nas. Kada ovo činimo, preuzimamo odgovornost na sebe koju samo Bog može ispuniti. Iscrpljujemo i sebe i ljude oko nas.

Psalam 127 nam ne kaže da sve pustimo i da damo Bogu da sve odradi, već nam pokazuje kako da na ispravan način razumijemo ono što Bog radi i ono što mi radimo. Mi radimo, ali shvaćamo da naš rad neće postići ništa osim ako Bog nije s nama dok radimo. Radimo teško, započinjemo nove poslove, tražimo nove prilike, ali to činimo vjerujući u Boga i moleći da nam On da snagu koja nam treba.

San za tjeskobne

Drugi stih govori istinu koju svaki muškarac treba čuti. „Uzalud vam je ustat prije zore i dugo u noć sjediti, vi što jedete kruh muke: miljenicima svojim u snu on daje“. U trenutku kada sami preuzmemo odgovornost kod vođenja, skrbi i rada na samima sebi postajemo robovi svojih poslova. Tjeskoba koja tada nastaje uništava naš san. No što je ono što Bog daje onima koji ne ustaju uzalud i koji ne sjede dugo u noć s tjeskobnim duhom? San. Kada svoj posao povjerimo Bogu i kada naše vodstvo prepustimo Gospodinu, možemo noću mirno spavati jer znamo da Bog radi čak i onda kada mi ne radimo.

Psalam 56, za onda kada se bojite budućnosti

David je napisao Psalam 56 za vrijeme nekih od najgorih trenutaka u njegovome životu. Bio je u bijegu od kralja Šaula i skrivao se među Filestejcima kod Gata. Kraljevi službenici su ispitivali kralja zašto bi zatočio onoga o kojemu je pjesma pjevala: „Šaul ubi tisuće, ali David ubi desetke tisuća“. David je osjećao rastuću napetost i toliko se bojao da ga ne ubiju da je glumio da je lud samo kako bi ga pustili.

David se suočavao sa opasnošću na svakome koraku. U ovome psalmu možemo vidjeti iskrenost koja ide ukorak sa ovako strašnom situacijom. „Kada se bojim, svoje povjerenje stavljam u Tebe“. Obično se bojimo izreći ovakve stvari, čak i Bogu. U svome ponosu, bojimo se priznati da nas je strah. Ipak, ovo je čovjek koji je ubio Golijata i koji je zaplakao Bogu jer je bio ispunjen strahom.

Vaša slabost pokazuje Kristovu snagu

Izraz ”što mi čovjek može učiniti” se spominje dvaput u ovome psalmu jer je odgovor- ništa. David je znao da mu nitko ništa ne može učiniti osim ako to Bog ne dopusti. Zbog toga je David rekao da kada se boji svoje povjerenje stavlja u Boga. David je znao da je bio u poziciji iz koje se nije mogao izvući sam, stoga je potražio pomoć Božju jer je Bog bio jedini koji ga je mogao zaštititi.

Muškarci, suočiti ćete se sa strahom. Bojati ćete se budućnosti i prolaziti ćete kroz razdoblja u kojima ćete misliti da ne možete učiniti ništa kako biste se iz tih situacija izvukli. Ti nas trenuci podsjećaju na ono što je uvijek istina: uvijek trebamo Boga. Nikada nije bilo niti će biti vrijeme kada ćemo sami sebi biti dovoljni. Učite, kao što je Pavao učio u 2. Korinćanima 12, 7-10 da je vaša slabost i potreba vrijeme kada se pokazuje Božja snaga. Vjerujte Bogu. Vi imate potrebu, a On ima snagu.

Psalam 51, za onda kada ste sagriješili

Svi znamo kako je to kada se mučimo sa krivnjom i sramom grijeha, zbog toga bismo se često trebali okretati Psalmu 51. David je napisao ovaj Psalam nakon što ga je Natanijel suočio s njegovim grijehom kojeg je počinio s Bat-Šebom. Oteo je ženu drugoga muškarca i bio je odgovoran za smrt tog muškarca. Nije priznao grijeh sve dok Natanijel nije došao pred njega i dok mu nije rekao riječi: „Ti si taj čovjek“.

Psalam 51 nam pokazuje kako preuzeti odgovornost za svoje grijehe, kako se pokajati te kako potražiti Božje oproštenje. David se nije skrivao od svojih grijeha, nego je priznao ono što je sagriješio protiv Gospodina. Pokajao se, znajući kako više ne može ići svojim budalastim i grešnim putevima. Isto tako, molio se da mu Bog oprosti, da ga očisti te da mu obnovi radost njegova spasenja.

Bolja alternativa od skrivanja ili prebivanja u grijehu

Ovaj psalam se suočava s dvije ”smrtonosne” stvari koje često radimo nakon što smo sagriješili: ili skrivamo svoje grijehe ili prebivamo u krivnji. Ili se pravimo kao da se ništa nije dogodilo ili se ponašamo kao da nema nade. David nam pokazuje bolji način. Premda je pokajanje često bolno, ono nas vodi do mjesta gdje možemo dobiti milost i gdje možemo znati da nam je oprošteno. Zato što je Krist naše grijehe ponio na svome tijelu mi možemo biti očišćeni od njih znajući da smo slobodni od krivnje.

Jedan savjet za čitanje Psalama

Kada čitate ove Psalme i upijate njihove poruke, molite ih kao da su oni vaše vlastite riječi. Sva ova žaljenja, strahove, tjeskobe i priznanja uzmite i stavite ih pred Gospodina. Molite ih, predajući svoje grijehe, tjeskobe i terete pred Gospodina. Nakon toga, prebivajte u miru, osiguranju, snazi i oproštenju koje samo Bog može dati.

Autor: Scott Slayton; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Scottslayton.net