Razlika između povremenog činjenja grijeha i grijeha kao načina života

“Tko god u njemu ostaje, ne griješi. Tko god griješi, njega nije vidio niti ga upoznao.” (1. Ivanova 3,6)

Jučer smo razmatrali ulomak koji je često mučan za iskrene kršćane. Danas ćemo pogledati tri retka iz prve Ivanove poslanice koji isto tako uznemiruju vjernike koji su predobro svjesni svoje grešnosti.

Već imamo redak spomenut pri vrhu stranice. Zatim imamo redak iz 1. Ivanove 3,9: “Tko god je rođen od Boga, grijeha ne čini, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može griješiti, jer je rođen od Boga.” I 1. Ivanova 5,18: “Znamo: tko god je rođen od Boga, ne griješi; nego se rođeni od Boga čuva i Zli ga se ne dotiče.” Uzeti ovako napisani, ovi redci bi svakog od nas lako naveli da posumnja je li istinski vjernik.

VIDI OVO: 3 moguća razloga zašto ne možemo prestati činiti određeni grijeh

Međutim, drugi redci u ovoj poslanici prepoznaju da vjernik griješi, npr. 1,8-10; 2,1b.

Problem u velikoj mjeri leži u prijevodu. U izvornom jeziku kojim je napisan Novi zavjet postoji razlika između povremenog činjenja grijeha i činjenja grijeha kao načina života. Kršćanin čini grijeh, ali grijeh ne karakterizira njegov život. On je oslobođen od toga da grijeh nad njime gospodari.

Biblijski tekst u prijevodu New International Version pokazuje da se glagoli u ovim recima nalaze u onom što bismo mogli nazvati sadašnje trajno vrijeme, i to: “Tko god u njemu ostaje, ne nastavlja griješiti. Tko god nastavlja griješiti, njega nije vidio niti ga upoznao”(3,6). “Tko god je rođen od Boga, ne nastavlja činiti grijeha, jer sjeme njegovo u njemu ostaje; i ne može nastaviti griješiti, jer je rođen od Boga” (3,9). “Znamo: tko god je rođen od Boga, ne nastavlja griješi; nego se rođeni od Boga čuva i Zli ga se ne dotiče” (5,18).

VIDI OVO: Tajna za oslobođenje od grijeha koji se ponavlja

Svaki kršćanin koji kaže da ne griješi, ima nepotpun pogled na to što je grijeh. On očito ne shvaća da je grijeh sve ono što ne zadovoljava savršeni Božji standard. Činjenica je da mi svakodnevno činimo grijeh u misli, riječi i djelu.

Ali Ivan pravi razliku između onog što je iznimka i onog što je navika. Za istinskog vjernika grijeh je stran, dok je pravednost karakteristična.

Kad ovo uvidimo, nema potrebe da se mučimo s ovim recima koji nas navode da sumnjamo u svoje spasenje. Jednostavne činjenice su ovo: Božja volja je da ne griješimo. Nažalost, mi griješimo. Ali grijeh više nije dominantna sila u našem životu.

Ne činimo više grijeh onako kako smo to činili prije nego smo spašeni. Ako sagriješimo, nalazimo oproštenje kroz priznanje i odricanje od grijeha.

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com