Razumiješ li ti to što čitaš u Bibliji?

“… Razumiješ li baš to što čitaš?…” (Djela 8,30)

Hajde onako dok pijem kavicu i odmaram, da uzmem u ruke Bibliju i na nju da malo ‘bacim oči’. Ali onako osobno. Sa nogama na zemlji. Iz perspektive trenutne stvarnosti i osobnog života. Oslobođen od svih predrasuda i tuđih mišljenja o njoj.

Biblija je jedna od najvažnijih knjiga ikada napisanih. Knjiga je to koja daje vrlo snažan poticaj dubokim promjenama u osobnom životu svakog onog pojedinca koji se, na bilo koji način, osobno susretne sa njom. To je neizbježna činjenica koja mi služi kao polazna točka.

Biblija je knjiga koja me potiče da stalno razvijam svoje sposobnosti kako bi kreirao rezultate koje istinski želim. Njeguje moj novi i ekspazivni način promišljanja. Individualne i kolektivne težnje slobodno postavlja.

Radi se o knjizi koja mi pomaže i uči me kako učiti zajedno. Unapređuje moje sposobnosti kao čovjeka u mom kreiranju moje budućnosti. Dakle, zajednički nazivnik se svodi na ‘Učeništvo’. Biblija je knjiga koja je prožeta učeništvom.

Biblija je knjiga koja uvijek ide korak dalje i za razinu više od mojeg tradicionalnog poimanja učenja kao memoriranja informacija. Za razliku od tako usmjerenog načina razmišljanja, Biblija polazi od činjenice da je učenje proces razvoja mojih sposobnosti kroz moja iskustva. Dakle, stečena primjenom. Jer svako učenje se  pojavljuje u realnom životnom kontekstu a ne samo u vjerskim zajednicama ili na duhovnim seminarima. Riječ je o procesu u kojem se naizmjenice smjenjuju ciklusi usvajanja informacija i vještina vezanih za usavršavanje životnih disciplina sa ciklusima njihove praktične primijene i reflektiranja o ostvarenim rezultatima u osobnom životu.

Iz ovakvog osobnog susreta s Biblijom i doživljavanja biblijskog učeništva
nameće se neizbježan zaključak da svaki pojedinac uči – čak i kada toga nije svjestan. Ponavljanjem određenih biblijskih lekcija razvijam nove vještine i unapređujem svoju učinkovitost. Učenje činjenjem iskonski je oblik svakodnevnih aktivnosti svakoga od nas.

Ono po čemu se učeći pojedinci razlikuju od ostalih proizlazi iz činjenice da oni proces učenja postavljaju u fokus svih aktivnosti. Razlika između oni koji slijede biblijsko učeništvo i onih drugih očituje se u kvaliteti i kvantiteti. Zbog toga je onaj koji biblijski uči u mnogo većoj prednosti. Brži i veći intenzitet promjena u osobnom životu je rezultat biblijskog
aktiviranja mojih sposobnosti.

Biblija kreira i razvija suvremene uvjete života, donosi kvalitativna nova pravila igre. Moj opstanak i razvoj ovisi o mojim sposobnostima ne samo da se prilagodim već i o mojim stvaralačkim sposobnostima. U smislu kreiranja novih sposobnosti. Jer opstanak i razvoj osobnog života zahtijeva moj prodor u funkcioniranju. Zbog toga me Biblija vodi od linearnog načina razmišljanja ka sustavnom načinu razmišljanja, od kolektivnog ka
pojedinačnom mišljenju, razvija sposobnost oblikovanja osobne vizije,
pomaže mi u prepoznavanju procesa mišljenja.

U tom kontekstu može se razumjeti središnja poruka Biblije, da moj život funkcionira onako kako funkcionira zbog toga kako razmišljam i kako djelujem. Samo promjenom načina razmišljanja mogu promijeniti duboko utjelovljene postojeće osobne politike i praksu.

Zbog toga Biblija utječe na sve sfere mog osobnog života ističući potrebu za razvojem učeništva u njemu. Razvoj učeništva treba postati moj najvažniji prioritet. Sukladno središnjoj poruci Biblije, proces transformacije osobnog života treba slijediti logiku promjena ‘iznutra – van’ a ne obrnuto. Odnosno, promjena osobnog načina razmišljanja prethodi promjeni ljudskih interakcija i načina funkcioniranja zajednice.

Razvoj biblijskog učeništva je usmjeren ka ostvarivanju prodora u ljudskom funkcioniranju, tj. dubokim promjenama. Pothvat koji od mene kao pojedinca zahtjeva strpljivost i ustrajnost. Transformacija pojedinca predstavlja pothvat čija realizacija zahtijeva ustrajno i sustavno ulaganje posebnih napora. Radi se o trajnom procesu. To je svojevrsno doživotno putovanje prema vrjednijem, sadržajnijem i učinkovitijem osobnom životu, a nikad u potpunosti ostvarivu cilju.

Zašto je biblijska koncepcija posebno značajna za osobni život čovjeka? Svi pokušaji rješavanja duboke krize u životu u kojoj se čovjek nalazi ostaju bezuspješni. Ključni uzrok tome je u nepromijenjenom ili krivo usmjerenom načinu razmišljanja. U pokušaju nalaženja rješenja sve se vrti unutar postojećih postavki. Da bi se postigli kvalitetni pomaci nužno je
promijeniti način razmišljanja. Rješenja treba tražiti u promijeni temeljnih postavki, mentalnih sklopova i načina razmišljanja. Evo samo nekoliko primjera mogućih promjena razmišljanja iz biblijske perspektive:
– od sagledavanja dijelova prema sagledavanju cjeline,
– od percipiranja sebe kao bespomoćnog objekta prema svojoj percepciji kao
aktivnog sukreatora svoje stvarnosti,
– od reagiranja na sadašnjost prema kreiranju budućnosti,
– od percipiranja linearnih uzročno-posljedičnih veza prema sagledavanju
međusobnih odnosa,
– od pojedinačnog prema zajedničkom mišljenju,
-…

Usvajanje biblijskog učeništva omogućuje pojedincu da smanji raskorak u odnosu na očekivanu stvarnost.

Ja kao i svaki onaj koji se osobno susreo sa biblijom smo produžetak njezinog osjetilnog aparata. Istina, Biblija gleda svojim očima i osjeća svojim osjetilima. Ali to su, ili bi barem trebale biti, i moje oči i moja osjetila. Biblija je ta koja je prva otišla i bacila pogled na čovjeka i njegov život. Učinila je to za čitavo čovječanstvo.

A ja, kao onaj koji sam osobno proputovao kroz Bibliju, imam odgovornost da izvijestim o tome što sam iskusio. Otkrio sam u njoj osnovna načela sistemskog promišljanja. Ne na racionalnoj ili intelektualnoj razini, nego na razini izravnog iskustva. Osobni život je nedjeljiva cjelina, kao što je i svaki pojedinac nedjeljiv. Osobni život nije načinjen od dijelova povezanih u cjelinu. Načinjen je od cjelina povezanih u cjelinu. Ustanovio
sam, na ovom putovanju, da su sve granice u osnovi svojevoljne. Čudno, sami smo ih izmislili a one su nas zatočile.

Ono što me na ovom putovanju posebno fasciniralo jeste neizbježna činjenica koja se nameće, da je iz Biblijske perspektive i svijet i život zapravo jedan živući organizam. Ta činjenica ostavlja dubok dojam na mene. Ja govorim o aspektima svojih doživljaja sa putovanja Biblijom. Mnogo je toga što ni sam sebi ne mogu objasniti. Doživio sam svoj osobni život, zahvaljujući putovanju Biblijom, na način koji ni sam sebi ne mogu
objasniti. Na način koji se ne može opisati.

Putovanjem kroz Bibliju, doživio sam njezinu životnost. “Bilo je to kao da gledam rađanje djeteta” (Rusty Schweickart)

I evo izazova ako želim svoj osobni život učiniti vrjednijim, sadržajnijim i uspješnijim. Moram se uhvatiti u koštac sam sa sobom i sa svojom stvarnošću. To je ono što Biblija očekuje od svakog onog tko na bilo koji način dođe u kontakt s njom.

Da zaokružimo i vratimo se na početak i zajednički promislimo. Razumiješ li ti to što čitaš u Bibliji? Što misliš o činjenici i mogućnosti: Koliko se biblijski tekstovi mogu opetovano čitati i slušati, a da se njihovo pravo značenje ne prepozna? Koliko se možemo ponašati potpuno protivno našem stvarnom osobnom interesu, čineći mnogo toga protiv sebe?

Autor: Danijel Ogrizović