Sada je vrijeme za pokajanje! Sada je vrijeme da se vjeruje Bogu

Božja milost još uvijek traje i svatko se može pomiriti s Bogom. Sada je vrijeme za iskreno pokajanje pred Bogom.

Bog ne želi da mu se prinose plodovi kasne jeseni. Bog voli one koji se rano kaju i koji prinose proljeće i cvijeće svog života pred njim. Rane suze, kao jutarnje rosne kapi, mnogo su određenije i divnije.

O, nemoj ostavljati talog svog života za Boga, da On ne bi ostavio talog svoje čaše za tebe! Budi tako brz u svom pokajanju, kao što bi htio da Bog bude brz u njegovim blagodatima: “Jer je nalog kraljev bio vrlo hitan” (1. Samuelova 21, 8). Zato, pokajanje zahtijeva brzinu. (…)

Mnogi koji su imali namjeru da se pokaju, sada se nalaze u paklu. Sotona čini sve što može da spriječi ljude od pokajanja. Kada primijeti da oni poduzimaju ozbiljne namjere za promjenu, on ih moli da malo pričekaju. Ako ovaj izdajnik, grijeh, mora umrijeti (kaže Sotona), neka ne umre sada. Tako Sotona postiže odlaganje za grijeh; neće umrijeti u ovo doba. Konačno, ljudi odlažu pokajanje toliko dugo dok ih smrt ne zahvati, a njihovo djelo ostaje neučinjeno.

Sada je vrijeme za pokajanje, i najbolje je kada stvari završe na vrijeme

“Evo sad je najpogodnije vrijeme” (2. Korinćanima 6, 2). Sada je Bog naumio pokazati milost onome koji se kaje. Sada je podašne ruke. Vladari određuju vrijeme za pomilovanje. Sada je dan milosti za naše duše.

PROČITAJTE: Što je pravo pokajanje?

Sada Bog drži bijelu zastavu i voljan je pregovarati s grešnicima. Jedan knez prilikom svoje krunidbe, u čast svog kraljevstva, daje novac, izriče pomilovanja, toči vino. Sada Bog obećava, prašta grešnicima koji se kaju. Sada posude evanđelja toče vino. Sada je najbolje vrijeme. Zbog toga sada dođi i izmiri se s Bogom. Prestani sa svojim grijesima sada – pokajanjem. Mudrost je poznavati vrijeme. Zemljoradnik zna vrijeme za sijanje sjemena. Sada je sjetveno doba za vaše duše.

Što se prije pokaješ – za manje grijeha ćeš odgovarati

Na smrtnoj postelji jednog starog grešnika, kada se savjest tek budi, ćut ćeš kako zapomaže: “Ovdje su oko mene svi moji stari grijesi, koji me napadaju kao mnogi zli duhovi, a ja nisam razriješen; ovdje je Sotona koji je jednom bio moj kušač, a sada je postao moj optužitelj, a ja nemam zastupnika; sada se moram dovući do trona Božjeg suda, odakle ću primiti vječnu osudu!”

O, kako je očajan slučaj ovog čovjeka. On je u paklu još prije vremena! Ali, ti koji se na vrijeme pokaješ za svoje grešne staze, ovo je tvoja privilegija: mnogo manje ćeš odgovarati. Krist će odgovoriti za tebe. Tvoj sudac će biti i tvoj zastupnik (1. Ivanova 2, 1).
Oče, reći će Krist, ovdje je jedan koji je bio veliki grešnik, ali ipak grešnik slomljenog srca; sve što duguje tvojoj pravdi, prebaci to na moj račun.

Što se prije pokajemo, više slave ćemo donijeti Bogu

To je svrha našeg življenja, da budemo korisni svojoj generaciji. Bolje je da izgubimo naše živote, nego svrhu naših života. Obraćenici u kasnijim godinama, koji su dobar dio svojih godina dali đavlu, nisu u stanju obaviti mnogo posla u vinogradu. Razbojnik na križu nije mogao napraviti onaj posao koji je sveti Pavao napravio. Ali kada se na vrijeme odreknemo grijeha, onda Bogu dajemo rane rodove naših života.

Mi se trošimo i trošimo se za Krista. Što više posla napravimo za Boga, bit ćemo spremniji umrijeti, i smrt će biti mnogo lakša. Onaj koji je puno radio za vrijeme radnog dana, san će mu biti slađi. Oni koji su poštovali Boga cijelog svog života, mirno će počivati u grobovima! Što više posla napravimo za Boga, veća će biti naša plaća.

Autor: Thomas Watson

NAJNOVIJE!