pravo pokajanje
Foto: Pixabay

Pravo pokajanje je potpuno kada se cijelim srcem založimo da ćemo se odvratiti od našeg starog ponašanja.

„Jer ako sam vas i ožalostio poslanicom, nije mi žao ako sam i požalio. Vidim naime da vas je ta poslanica makar i načas ožalostila. Sada se radujem, ne što ste se ožalostili, nego što ste se ožalostili na pokajanje. Jer ožalostili ste se po Bogu, tako da od nas ni u čemu niste štetovali. Jer žalost po Bogu rađa pokajanjem na spasenje, a to nije za žaljenje. No žalost svijeta rađa smrću“ (2. Korinćanima 7,8-10).

Budući da želimo sve više postajati nalik Kristu, donosimo odluke, tražimo ga da nam pomogne, i nastojimo se ponašati drugačije. Ipak, unatoč našim najboljim naporima da radimo stvari na Božji način, klizimo i padamo natrag u stare navike.

Frustrirani ga možda preispitujemo: „Zašto se ne mogu promijeniti?“ Zato što nadvladavanje grešnih stavova i ponašanja počinje s iskrenim pokajanjem, a ono ima tri aspekta.

Uvjerenje

Duh Sveti će otkriti područja u kojima griješimo i osvjedočiti nas da nešto radimo pogrešno. Duh nam kroz Božju Riječ pokazuje Božji standard i ono što treba promijeniti. Pokajanje započinje s razumijevanjem da smo zalutali.

VIDI OVO: Molitva pokajanja

Kajanje

Sljedeći korak – tugovanje nad grijehom – slijedi uz priznanje Gospodinu. Iskrena žalost proizlazi iz spoznaje da protiv Njega griješimo. Za razliku od toga, ljudska žalost često nastupa kada je osoba uhvaćena da se ne ponaša ispravno. Drugom prilikom smo jadni zbog toga gdje su nas naše odluke dovele, ili osjećamo sram što drugi ljudi znaju za naš grijeh. Istinito pokajanje dolazi uz ponizno priznanje.

Predanost da ćemo djelovati

Stvarno pokajanje je potpuno kada se cijelim srcem založimo da ćemo se odvratiti od našeg starog ponašanja te krenuti naprijed na ispravan način. Bog zna da nećemo živjeti savršeno, ali On traži predano srce koje ga ustrajno nastoji slušati.

Pavao je koristio snažan govor kada nam je govorio da se odvratimo od bezakonja: „Umrtvite dakle svoje udove koji su na zemlji“ (Kol 3,5). S kakvim se grijehom borite? Jeste li se iskreno pokajali, obvezujući se da ćete se odvratiti od grijeha trajno? Neka vas Duh Sveti osnaži i promijeni.

Autor: Charles Stanley; Prijevod: Vesna L.; Izvor: InTouch.org