Siročad i udovice: Što Biblija kaže o njima?

Siročad, oni koji nemaju roditelje da ih zaštite i udovice, žene koje su bez muževa koji su preminuli, dvije su skupine ljudi koje su ranjive i otvorene za iskorištavanje.

U Bibliji, te su dvije skupine ljudi često stavljene u skupinu zajedno kao stranci ili ne građani ili kao siromašni i u potrebi. Biblija jasno pokazuje da Bog cijeni svaku osobu i da posebice jako brine za udovice i siročad. Zbog toga poziva svoj narod neka sudjeluje u toj brizi za njih.

Ponovljeni zakon 10, 18 govori sljedeće: „Koji pomaže do pravice siroti i udovici, ljubi stranca i daje mu hranu i odjeću.“ Psalmist je u Psalmu 10, 14 rekao Bogu: „Ali ti to vidiš; ti znaš za muku i nevolju i uzimaš ih u zaštitu; tebi se povjerava siromah; ti si pomoćnik sirotu.“

Psalam 68, 5 uči: „Otac je siromasima i zaštitnik sirotama Bog u svetom stanu svojemu.“ S obzirom na ovo, Bog vidi jedinstvene potrebe i ranjivosti siročadi i udovica te djeluje kao njihov Zaštitnik i Branitelj.

Biblija nas poziva da se uključimo u brigu za siročad i udovice

Bog nas poziva ne samo da Mu povjerujemo u vezi toga da će se pobrinuti za siročad i udovica, nego da se i mi, kao pripadnici Njegovog naroda, uključimo u brigu za ove ranjive skupine ljudi. Nakon što je Bog svome narodu dao upute o slavljenju i blagdanima, zapovjedio je da i siročad i udovice trebaju biti uključeni u blagdane. Ponovljeni zakon 16, 14 piše: „Proveseli se na svoj blagdan ti, sin tvoj, kći tvoja, sluga tvoj, sluškinja tvoja, levit i došljak, sirota i udovica što se nađe u tvome gradu.“

No nisu bili blagdani jedini dani kada se Božji narod trebao brinuti za siročad i udovice. Kada bi predavali deset posto plodova svoje zemlje, određeno im je bilo sljedeće: „Kad u trećoj godini, u godini desetine, odijeliš svu desetinu od dohodaka svojih i predaš je Levitu, strancu, siroti i udovici, da od toga u prebivalištu tvojemu jedu i nasite se…“ (Ponovljeni zakon 26, 12) Još jedan način kako su udovice i siročad mogli ostvariti pristup hrani, jest ako ljudi ne bi poželi rubove svojih polja, ako bi ostavili malo grožđa u vinogradima i ako bi ostavili voće koje bi palo na tlo tijekom berbi.

Bog je narodu u vezi toga zapovjedio sljedeće: „Kad spremate žetvu zemlje svoje, nemojte požeti polja sve do skrajnoga ruba i ne pabirčite po l žetvi. I u vinogradu ne pabirčite i ne pobirajte otpalih zrna vinograda! Ostavite ih siromahu i strancu. Ja sam Gospodin, Bog vaš!“ (Levitski zakonik 19, 9-10, isto tako i Ponovljeni zakon 24, 19-22, jer ondje se specifično govori o siročadi i udovicama) Vidimo da se ovo ostvaruje u knjizi o Ruti.

S obzirom na to da su u središtu stvari briga i skrb za udovice i siročad i da se ta briga ogleda kroz religijske svetkovine, treba biti jasno da je zlostavljanje i tlačenje udovica i siročadi suprotno Božjoj volji. No Bog je jasno odredio i pravila u vezi kazni u ovakvim slučajevima i to na mnogo mjesta u Bibliji. U Izlasku 22, 22 Bog je rekao: „Ako ih ucviliš i oni zavape k meni, sigurno ću njihove vapaje uslišati.“ Bog je kroz proroka Jeremiju rekao sljedeće: „Činite pravo i pravicu, izbavite potlačene iz ruku tlačitelja! Ne činite krivo strancu, siroti, udovici, ne tlačite ih i ne prolijevajte krvi nedužne na ovome mjestu.“ (Jeremija 22, 3) Bog je ponovno zapovjedio kroz proroka Zahariju: „Ne tlačite udovu ni sirotu, ni došljaka ni uboga, i ne snujte u srcu pakosti jedan prema drugom.“ (Zaharija 7, 10)

VIDI OVO: Što Biblija kaže o davanju siromašnima?

Božji narod se treba boriti za pravdu u njihovo ime

Kada bi udovicama ili siročadi bila učinjena nepravda, Božji narod trebao se boriti za pravdu u njihovo ime. Bog je rekao: „Učite se dobrim djelima: pravdi težite, ugnjetenom pritecite u pomoć, siroti pomozite do pravde, za udovu se zauzmite.“ (Izaija 1, 17) Proglasio je: „Proklet, tko iskrivi pravicu strancu, siroti i udovici! I sav narod neka odgovori: Amen!“ (Ponovljeni zakon 27, 19) Bog je čak izdao upozorenje: „Doći ću k vama na sud i bit ću spreman svjedok protiv vračeva i preljubnika, protiv onih koji se lažno kunu, protiv onih koji zakidaju plaću radniku, udovici i siroti, protiv onih koji gaze pravo stranaca i mene se ne boje – govori Jahve nad Vojskama.“ (Malahija 3, 5) Bog je odredio zakone radi brige i zaštite siročadi i udovica i očekuje izvršenje pravde, svaki puta kada bi udovicama i siročadi bila nanesena nepravda ili ako bi pretrpjeli tlačenje.

U Novome zavjetu, vrijednost udovica i siročadi potvrđena je zajedno s pozivom, kojeg je Božji narod dobio kako bi prikazao brigu za te ranjive skupine ljudi. Krist je odao poštovanje udovicama, tako što je ukazao na njih kao na uzore od kojih se može očiti. Ukazao je na velikodušnu i vjerom ispunjenu udovicu kao primjer, kako bi naučio svoje učenike vjerovati Bogu svime što su imali. (Marko 12, 41-44) Krist je ispripovijedao usporedbu u upornoj udovici, kako bi naučio svoje učenike kako moliti. (Luka 18, 1-8) Rekao je da su hranjenje gladnih, davanje pića žednima, iskazivanje dobrodošlice strancima, oblačenje golih, briga za bolesne, posjet zatvorenima načini kako demonstriramo ljubav prema samom Kristu. (Matej 25, 31-40)

Trebamo se zauzimati za siročad i udovice

Slično tomu, Jakov je podučavao sljedeće: „Bogoljubnost čista i neokaljana jest: zauzimati se za sirote i udovice u njihovoj nevolji, čuvati se neokaljanim od ovoga svijeta.“ Rekao je i sljedeće: „Ako koja vjernica ima udovica, neka im pomaže, a neka se ne opterećuje Crkva, da uzmogne pomoći onima koje su zaista udovice.“

U Djelima 6, apostoli imenuju đakone, kako bi se osiguralo da se potrebe udovica ispune. (Djela 6, 1-7) Apostol Pavao podučavao je crkve sljedeće: „Udovice poštuj – one koje su zaista udovice.“ Na ovaj način, Pavao je pokušao osigurati da se zadovolje potrebe svih udovica.

S obzirom na to, poziv za Božji narod u pogledu brige za siročad i udovice, ne završava u Starome zavjetu, nego se nastavlja kroz Novi zavjet i danas. Ovaj poziv na brigu i zaštitu za siročad i udovice ima smisla, jer se Božja osobnost nikada ne mijenja. Bog se uvijek brinuo za njihovu dobrobit. (Brojevi 23, 19; Malahija 3, 6; Hebrejima 13, 8) „Jahve štiti tuđince, sirote i udovice podupire, a grešnicima mrsi putove.“ (Psalam 146, 9) Sudjelujmo zajedno s Bogom u Njegovom djelu brige za siročad i udovice, dok u isto vrijeme prepoznajemo naše vlastite potrebe, koje Bog treba ispuniti, kao i zaštitu za naše vlastite živote. (Otkrivenje 3, 17; Psalam 40, 17)

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ivan H.