Trebamo li slijediti svoje snove? Što Biblija kaže?

Većina mladih ljudi ima snove i planove za budućnost. Što Biblija kaže – trebamo li slijediti svoje snove?

Mnogi sanjaju o novom domu ili automobilu, kamo bi željeli putovati ili kakvu bi osobu jednog dana željeli oženiti.

Ponekad su snovi koje imamo za naše živote u skladu s onim što Bog želi za nas, ali ponekad On može imati nešto sasvim drugo na umu. Ali budući da Bog zna sve (prošlost, sadašnjost i budućnost), možemo vjerovati Njegovim planovima. Pavao u Rimljanima 12, 2 kaže: “Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.” Božji plan za naš život je savršen, a mi ne možemo smisliti nešto bolje od savršenog!

Dakle, kako možemo postići da naši snovi budu usklađeni s onim što Bog želi? Psalam 37, 4 kaže: “Sva radost tvoja neka bude Jahve: on će ispuniti želje tvoga srca!” Ključ je pronaći zadovoljstvo u Bogu (obožavati Njega, uživati u vremenu s Njim u molitvi i čitanju Biblije). Tada će se stvari koje vaše srce želi prirodno početi slagati sa stvarima koje On želi za vas, kako ga budete bolje upoznavali i dopuštali mu da vam promijeni srce.

Trebamo li slijediti svoje snove?

Zanimljivo je da nam Božja Riječ ne govori da slijedimo svoje snove. Ni jednom. Čudi li vas to? Međutim, Biblija nam govori da težimo “za pravednošću, pobožnošću, vjerom, ljubavlju, postojanošću, krotkošću!” (1. Timoteju 6, 11). Isus je rekao da najprije tražimo “Kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati.” (Matej 6, 33)

PROČITAJTE: Snovi i vizije: Kako biti siguran da dolaze od Boga?

Bog nije protiv snova. On želi da koristimo svoje darove i talente. Želi da zakoračite u sva dobra djela koja je unaprijed pripremio za vas, ali u današnjem društvu, koje je previše okrenuto ugađanju vlastitim prohtjevima, slijediti svoje snove može postati oblik idolopoklonstva. Čovjek lako može pasti u zamku da sam može upravljati svojom sudbinom. Psalmist je rekao: “U tvojoj [Božjoj] je ruci sudbina moja …” (Psalam 31, 16). Mnogi misle da sami odlučuju o svojoj sudbini i zato je težnja ka ostvarenju njihovih snova ustvari bog njihovog života. Misle da je ostvarenje njihovih snova u konačnici postizanje “sreće” ili “ispunjenja”.

Što svaki vjernik treba razmotriti po pitanju vlastitih snova?

1. Slijedim li više Boga ili svoj san?

Ovo je ozbiljno pitanje kojim se mora pozabaviti svaki vjernik. Iznad svega, kršćanin je Kristov sljedbenik. Ako je težnja za ostvarenjem moga sna veća od slijeđenja Isusa, moj san je postao moj bog. San nije cilj; cilj je upoznati Isusa, voljeti Ga i postati poput Njega.

2. Je li slijeđenje sna u skladu s Božjom voljom?

Kada nas težnja za ostvarenjem sna odvlači od Boga, kada je u izravnoj suprotnosti s Božjom Riječi i negativno utječe na naše emocionalno, duhovno ili fizičko zdravlje, treba odustati od nje.

Kada imamo nebesku perspektivu ove zemlje – i kada iskoristimo darove, želje i snove koje je Bog usadio u nas – naša Bogom dana svrha postat će jasnija. Možda ne znamo što planira za nas narednih pet godina, ali kada Ga molimo da nam daje Njegovu viziju za naš život, On će dopustiti da se magla razbistri toliko da znamo koji korak trebamo poduzeti. Sve činimo s Bogom i za Boga. Tako ćemo ispuniti svrhu koju On ima za nas.