Kako slijediti Isusa?

Jedno u Kristu

Biti kršćanin ne znači “samo” prihvatiti ono što je Krist učinio za nas, već znači živjeti Njegov život svojim životom.  On ulazi u naš život i daje nam snagu da hodamo, govorimo i živimo kao što je On živio. Njegov život postaje naš život. Postajemo jedno s Njime. Sve što je On učinio kad se rodio u ovome svijetu, učinio je za nas. Učinio je to tako da bismo to i mi mogli učiniti. Kada je Isus rekao da jedemo Njegovo tijelo i pijemo Njegovu krv znači da postanemo jedno sa Njime u aspektu našega života. Kada je dao svoj život za nas dao nam je svoj život. Sa Njegovim životom možemo živjeti kao što je On živio. On u nama, mi u Njemu.

Um Krista

Što znači imati um Kristov? Što je um Kristov? Um Kristov je Duh Kristov. Kada smo kšteni u Kristu, kršteni smo u Njegov Duh. Postajemo jedno s Njime Njegovim Duhom. Zato jer imamo Njegov Duh prirodno ćemo živjeti kao što je On živio. Ukoliko imamo duh nekoga drugoga, tada ćemo živjeti kao taj netko drugi. Tako možemo testirati Duh. Ako smo u Kristu, živjet ćemo kao On. Hodajte u Duhu i nećete ispunjavati želje tijela. Njegove želje će biti naše želje. Njegov um će biti naš um. Njegov Duh će biti naš Duh. Duh koji poznaje Boga.

Uzeti svoj križ

Isus je hodao prema brdu na Kalvariji i neka žena uz put je plakala za Njim. Isus je rekao, “Ne plači za mnom, nego plači nad sobom, jer ako su to učinili zelenom stablu, što će tek učiniti sa suhim.” Pozvani smo da nosimo križ. Isus je rekao, “Ako netko želi poći za mnom , neka zaniječe samog sebe i uzme svoj križ i slijedi me.” “Tkogod ljubi svoj život izgubit će ga, a tko izgubi život poradi mene, naći će ga.” poruka ne može biti jasnija. slijediti Isusa znači uzeti svoj križ. Što je Isus učinio kad je otišao na križ? Preuzeo je naše terete. Ponio je naše terete. pozvani smo da isto učinimo za druge. Mi smo Tijelo kristovo, a Tijelo Kristovo još uvijek nosi križ do dana uskrsnuća. Baš kao što je Isus  nosio svoj križ, umro i uskrsnuo od mrtvih i bio uznesen na Nebo, Crkva, Tijelo kristovo, nosi križ umire, uskrisava i biva uznesena na Nebo.

Jaganjac Božji

“Evo jaganjca Božjeg koji oduzima grijehe svijeta.” Ivan je rekao, “Na kome vidite Duha da se spušta i ostaje, to je Sin Božji.” Ivan je svjedočio tko je bio Isus. Bog mu je otkrio da je On Janje Božje. Sve religijske vođe tih dana su očekivali moćnog kralja. Umjesto toga dobili su Jaganjca jašući na magarcu. Nisu očekivali krotkost i poniznost. Nisu to očekivali jer je to išlo protivno svim njihovim doktrinama i tradiciji pa su ga ubili. Vidimo li istu stvar danas? Zamjenjuju li ljudi zamjenjuju Isusa sa nečim što On nije? Isus je i dalje krotak i ponizan koji ulazi u naše živote. Moderna učenja i tradicija su ga pretvorili u moćnog osvajača prije Njegovog vremena, Boga, umjesto Sina Božjega, moćnog Boga, umjesto Jaganjca Božjeg. Kako ga možemo slijediti Njegovim koracima ako je pretvoren u nešto što On nije? Brkamo li ga da bi sami bili pobrkani? Niječemo li križ da bi imali zadovoljstvo? Hoćemo li radije udovoljiti sebi ili Bogu?

EVO STOJIM NA VRATIMA I KUCAM. AKO TKO ČUJE MOJ GLAS I OTVORI VRATA, UĆI ĆU K NJEMU I VEČERATI S NJIM, I ON SA MNOM!  (Otkrivenje 3,20)

NAJNOVIJE!