Isus slomljena srca

Kad je prije nekoliko godina Princ od Walesa došao u ovu zemlju, čitava se zemlja uzbudila zbog razloga njegova dolaska. Zašto dolazi? Dolazi li da vidi naš republikanski oblik vlasti, naše institucije ili jednostavno da vidi i da bude viđen? Došao je i otišao, a da nam nije rekao zašto je došao.

Kad je Knez mira došao u ovaj mračan svijet, nije došao u privatni posjet. Kaže nam da je došao ne da vidi i da bude viđen, nego da “traži i spasi što je izgubljeno” i “da iscijeli one srca slomljenih”. S tom izjavom pred sobom, tajna mi je zašto oni koji su slomljena srca radije iz godine u godine idu u tom stanju dalje nego da donesu svoje srca ovom velikom liječniku.

Koliko ljudi ovdje silazi u grob slomljena srca? Iz godine u godinu nose svoje nevoljama opterećeno srce, a ipak kad otvore Pismo mogu vidjeti odlomak koji govori da je došao ovamo s namjerom da iscijeli one koji su srca slomljenih. Ostavio je nebo i svu slavu da dođe na svijet – poslan od Oca, kaže nam, s namjerom da iscijeli one koji su srca slomljena.

Otkrit ćete, prijatelji moji, da ne postoji klasa ljudi pošteđena slomljenih srca. Jednako pate i bogati i siromašni. Kad sam nekada posjećivao siromašne, mislio sam da se sva slomljena srca mogu naći među njima, ali posljednjih nekoliko godina otkrio sam da je jednako mnogo slomljenih srca i među učenima kao i među neukima, među kulturnima kao i među nekulturnima, među bogatima kao i među siromašnima. Pođete li jednom od naših ulica gore, a drugom dolje te doprete do srca ljudi i uspijete ih navesti da vam ispričaju cijelu svoju priču, bit ćete zapanjeni kad čujete povijest svake obitelji.

Autor: D. L. Moody; Izvor: Put života