Slomljenost i skrušenost je put do blagoslova. Kad se atom podijeli, koja snaga se oslobađa! Neka te ova poruka prati cijeli život.

Postoji važna lekcija koju trebamo naučiti iz povijesti Crkve. Kad god Bog želi učiniti nešto za svoj narod, uvijek započinje s jednim čovjekom. Morao je pronaći prikladnog čovjeka prije nego što je mogao osloboditi Izraelce iz ropstva.

Školovanje ovog čovjeka trajalo je 80 godina – i pri tome se nije radilo samo o akademskom obrazovanju. Mojsije se školovao u najboljim akademijama u Egiptu, ali to ga nije kvalificiralo za djelo Božje.

U Djelima apostolskim 7. poglavlje Stjepan kaže da je Mojsije bio snažan u riječima i djelima. U dobi od 40 godina bio je snažan čovjek i vješt govornik. Bio je sjajan vojni vođa, vrlo bogat čovjek i imao je najbolje moguće obrazovanje u najrazvijenijoj zemlji na svijetu – Egipat je u to vrijeme bio jedina velesila. Ipak, on nije bio prikladan za službu Bogu.

Stjepan kaže da je Mojsije mislio da Izraelci trebaju razumjeti kako ga je Bog poslao da ih oslobodi. Ali nisu ga prepoznali kao svog vođu. Sva njegova zemaljska slava i sposobnosti nisu ga mogle pripremiti za zadatak koji mu je Bog namijenio.

Poruka koju bismo morali naučiti iz Mojsijevog života

Danas si mnogi kršćani zamišljaju da mogu služiti Bogu samo zato što imaju biblijsko znanje, glazbene vještine i puno novca. Ali nisu u pravu. Ovu pouku morali bi naučiti iz Mojsijevog života: 40 godina najboljeg što mu je ovaj svijet mogao pružiti nije ga moglo pripremiti za služenje Bogu.

Bog je morao poslati Mojsija još 40 godina u pustinju kako bi ga u potpuno drugačijem okruženju od palače priredio za služenje. U pogledu na svoju ljudsku snagu morao je biti slomljen. A Bog je to sproveo tako, što ga je poslao da se brine za ovce, živi sa svojim tastom i radi za njega 40 dugih godina.

VIDI OVO: 6 načina na koje Bog blagoslivlja slomljeno srce

Život s tastom čak i godinu dana može za muškarca biti vrlo ponižavajuće. Znam da mnoge udane žene u Indiji cijeli život žive sa svojim svekrom. Ali drugačije je kada muškarac mora živjeti s ocem svoje žene i uz to mora raditi za njega. Za čovjeka to može biti vrlo ponižavajuće iskustvo. Ali tako je Bog slomio Mojsija. Tako je Bog slomio i Jakova.

Bog koristi tasta ili svekrvu, kako bi slomio svoju djecu. Ono što sve egipatska sveučilišta nisu mogla naučiti Mojsija, on je to naučio u pustinji kad je čuvao ovce i radio za svog tasta. Na kraju tih 40 godina Mojsije je toliko slomljen da je, taj koji je nekad bio toliko rječit i mislio da može osloboditi Izrael, sada kaže: „Gospodine, nisam sposoban. Ne mogu dobro govoriti. Molim te pošalji nekoga drugoga da vodi tvoj narod.” Sada Bog kaže: “Napokon si spreman. Sad ću te poslati faraonu” (Izlazak 4, 10-17).

Ako mislite da ste spremni, onda niste spremni

Kakvu lekciju učimo od Jakova i Mojsija? Upravo ovo: Ako mislite da ste spremni, onda niste spremni. Ako mislite da ste sposobni i snažni, da znate, mogli biste govoriti, pjevati i svirati instrumente i činiti divne stvari za Boga, onda Bog kaže: „Nisi prikladan. Moram čekati dok ne budeš slomljen.” Ovaj postupak trajao je 20 godina za Jakova, 40 godina za Mojsija, 3 godine za Petra i najmanje 3 godine za Pavla. Koliko će nama vremena trebati?

Ovisi o tome koliko će nam trebati vremena kako bi se naučili poniziti i poviti pod Božju moćnu ruku. Ovo je poruka a ujedno i upozorenje za nas. Bog može imati plan za tvoj život. Ali taj plan se neće ispuniti dok ne budeš slomljen. Ono što je Gospod želio da učiniš u roku od deset godina moglo bi potrajati i 40 godina. Stoga je dobro ako se uvijek brzo ponizimo pod Božju silnu ruku i ostanemo u okolnostima koje nam On šalje na našem putu.

Slomljenost je put do blagoslova

U Tužaljkama 3,27 čitamo: “Dobro je čovjeku nositi jaram. (biti ponizan i slomljen) za mladosti svoje.” Dopusti da te Bog slomi dok si mlad. Ne bori se protiv okolnosti koje Bog dopušta u tvom životu, jer će ta borba samo odgađati Božji plan. Sve tvoje poznavanje Biblije, tvoja muzikalnost i tvoj novac ne mogu te opremiti za služenje Bogu. Odlučujuća je slomljenost.

Ako želiš graditi Jeruzalem, pravu Crkvu, moraš biti slomljen. Bog te mora slomiti kroz okolnosti, neprilike i kroz ljude oko tebe. Ako se ne pobuniš i usprotiviš u takvim okolnostima, Bog može ubrzo djelovati u tebi i kroz tebe.

VIDI OVO: Bog ima svrhu za sve tragedije i slomljenosti

U Izlasku 17 čitamo kako je voda potekla iz stijene tek nakon što je stijena bila udarena. Ako stijena nije udarena, voda neće teći. Tek kad je žena razbila staklenku od alabastera s dragocjenim parfemom kod Isusovim nogu, slatki miomiris ispunio je kuću. Nitko to nije mogao osjetiti prije nego što se staklenka slomila. Kad je Isus uzeo kruh i blagoslovio ga, ništa se nije dogodilo. Ali kad ga je prelomio, nahranilo se pet tisuća. Kakva je poruka u svim tim primjerima?

Slomljenost i skrušenost je put do blagoslova. Kad se atom podijeli, koja snaga se oslobađa! Može strujom napajati cijeli grad. Zamisli silu koja se oslobađa kada se taj mali atom – toliko mali da ga ne možeš vidjeti pod mikroskopom – razbije. Poruka u prirodi kao i u Bibliji je sljedeća: Božja se moć i snaga oslobađaju putem slomljenosti. Neka te ova poruka prati cijeli život.

Autor: Zac Poonen