Foto: Pixabay

Čovjeku je Bog naložio da bude plodan i množi se (Postanak 1,28) a Bog je utemeljio brak kao stabilnu okolinu za rađanje i podizanje djece. U našem društvu, djeca se često smatraju smetnjom i teretom. Ona stoje na putu našoj karijeri, financijskih ciljeva te »osiromašuju« naš društveni status. U korjenu upotrebe kontracepcije često je sebičnost.

U Postanku 38 čitamo o Judinim sinovima, Eru i Onanu. Er se oženio za ženu koja se zvala Tamara, ali bio je izopačen tako da ga je Gospodin ubio, a Tamara je ostala bez muža i djece. Tada se Tamara udala za Erova brata Onana, u skladu sa zakonom leviratskoga braka (Ponovljeni zakon 25,5-6). Onan nije htio dijeliti svoju baštinu ni s jednim djetetom koje bi dobio s Tamarom a koje bi nosilo ime njegova brata, tako da je koristio najstariji oblik kontracepcije. U Postanku 38,10 piše: »To što je činio uvrijedilo je Jahvu, pa i njega pogubi.» Onan je imao sebične motive: koristio je Tamaru kako bi si ugodio, ali nije htio izvršiti svoju »bratsku« dužnost tako što će svome umrlom bratu dati nasljednika. Često se ukazuje na ovaj odlomak kao dokaz da Bog ne odobrava korištenje kontracepcije. Međutim, Gospodina da usmrti Onana nije nagnao čin kontracepcije, nego njegovi sebični motivi.

Evo nekoliko stihova koji opisuju djecu s Božjega gledišta. Djeca su dar od Boga (Postanak 4,1; Postanak 33,5). Djeca su baština od Gospodina (Psalam 127,3-5). Djeca su blagoslov od Boga (Luka 1,42). Djeca su vijenac starcima (Izreke 17,6). Bog blagoslivlja nerotkinje djecom (Psalam 113,9; Postanak 21,1-3; 25,21-22; 30,1-2; 1. Samuelova 1,6-8; Luka 1,7. 24-25). Bog stvara djecu u utrobi (Psalam 139,13-16). Bog poznaje djecu prije njihova rođenja (Jeremija 1,5; Galaćanima 1,15).

Važno je na djecu gledati onako kako ih Bog vidi, a ne onako kako nam svijet kaže da bismo ih trebali gledati. Ipak, Biblija ne zabranjuje kontracepciju. Kontracepcija je, po samoj svojoj definiciji (kontra = protu + cepcija = začeće) samo suprotnost od začeća. Sam čin kontracepcije ne određuje je li ona pogrešna ili ispravna. Kao što smo naučili iz Onanovog slučaja, motivacija iza kontracepcije određuje je li ona ispravna ili pogrešna. Ukoliko osoba prakticira kontracepciju zato što želi imati više za sebe, onda je to pogrešno. Međutim, bračni par koristi kontracepcija kako bi privremeno odgodio djecu dok malo ne sazriju te se financijski i duhovno ne pripreme, onda je to možda prihvatljiva upotreba kontracepcije za neko vrijeme. Ponovno, sve zavisi od naših motiva.

Biblija uvijek djecu predstavlja kao nešto dobro. Biblija »očekuje« da će muž i žena imati djece. Nesposobnost da se začnu djeca uvijek se predstavlja kao nešto loše. U Bibliji ne nalazimo nikoga tko nije htio imati djece. Svakako vjerujemo da bi svi bračni parovi trebali pokušati dobiti djecu. U isto vrijeme, smatramo kako se ne može dokazati da je Biblija otvoreno protiv uporabe kontracepcije na neko određeno vrijeme. Svi bračni parovi trebali bi tražiti Božju volju u pogledu toga kada i koliko djece trebaju imati.

IZVORGotquestions.org