Smiju li se kršćani pridruživati vojsci?

Kršćanin i vojska – na prvu zvuči nespojivo, no Božja Riječ ipak progovara o ovoj temi. Postoje li opravdani razlozi kada se kršćani smiju pridruživati vojsci?

Stoljećima su se kršćani hrvali s pitanjem pridruživanja u vojsku. I mnogi kršćani imaju različite odgovore na ovo pitanje. Sve to znači da ovo pitanje nema jednostavan odgovor.

U korijenu ovog pitanja jest je li u redu dobrovoljno se pridružiti i služiti vojsku. Mnogi kršćani tijekom stoljeća nisu imali mogućnost dobrovoljnog služenja; mnogi su bili prisiljeni služiti na temelju potrebe za pješadijom. Dakle, blagoslov koji se nalazi iza pitanja, ako mogu iščitati malo dublje, jest da imate mogućnost služiti jednako kao i ne služiti. Stoga se odgovor ne može povjeriti vlastima, već pada na vas i vašu savjest.

Kršćanin i vojska – što Biblija kaže o tome?

U Starom zavjetu, postoje mnogi primjeri Božjeg kažnjavanja ratovanjem protiv ostalih naroda. Abraham, veliki otac naše vjere (Rimljanima 4,11-12), vodio je rat kako bi spasio Lota (Postanak 14,13-16). Jošua je vodio rat protiv Jerihona (Jošua 6). Mojsije je vodio Izraelce protiv Amalečana (Izlazak 17). David, čovjek po Božjem srcu, borio se protiv Golijata i Filistejaca (1. i 2. Samuelova). Ljude se nije odgovaralo od službe u vojsci, već ih se poticalo u tim primjerima. Budući da je Bog bio s Izraelom kao narodom, postojalo je opravdanje za sveti rat kako bi se uklonili narodi koji su u potpunosti bili zli u Božjim očima.

U Novom zavjetu, Bog otkriva da Njegovo kraljevstvo nije od ovog svijeta. Ratovi između jednog i drugog naroda nemaju istu podršku od Boga kao što je vidljivo u Starom zavjetu. Pravi rat se odvija u duhovnom području. Isus je u Getsemanskom vrtu rekao Petru da odloži svoj mač kako bi dao do znanja da se Božje kraljevstvo ne može braniti, ne treba braniti i nema potrebe da ga se brani svjetovnim sredstvima (Ivan 18,11). Pavao nam govori da se ne borimo protiv krvi i tijela, nego protiv anđeoskih poglavarstva i vlasti, koristeći Božju opremu (Efežanima 6,12-13). Kršćani vode rat tako što ljube druge, mole, stoje na istini, poznaju i vjeruju u Kristove istinite riječi, te čine sve narode Njegovim učenicima. U Otkrivenju, vidimo bitku i pobjedu koja se odvija kada kršćani polažu svoje živote za Evanđelje.

Kršćanin i vojska - što Biblija kaže o tome?
Foto: Pixabay

Osuđuje li Novi zavjet vojni angažman?

Ne. Isus nikada izričito nije rekao svojim učenicima ili drugima da je služenje u vojsci nešto loše. Iako im je rekao u Mateju 5 da “ljube svoje neprijatelje”, govorio je o “osobnim neprijateljima” njihove vjere, a ne jednog naroda protiv drugog u borbi. U Isusovom susretu s jednim vojnikom, pohvalio je čovjeka za njegovu vjeru, ali mu nikada nije rekao da napusti vojsku (Luka 7). Ustvari, nikada ga nije osudio zbog njegovog vojnog angažmana. Isto tako, Petar nikada nije osudio Kornelija, još jednog rimskog vojnika iz Djela. Ne vidimo da Pavao govori protiv vojnog angažmana u svojim poslanicama. Kao i svako drugo zanimanje, vojna služba je bila poznata i cijenjena vrsta službe.

PROČITAJTE: Smije li vjernik ubiti u samoobrani?

Biblija otkriva da je služenje u vojsci kompatibilno s kršćanskom vjerom. Postoje opravdani razlozi za služenje u vojsci, osobito u slučaju zaštite nevinih, promicanja pravde i obuzdavanja (ako ne i kažnjavanja) agresivnih zlih naroda. Međutim, ako osoba ima izbor mogućnosti da služi ili ne služi, osoba treba oprezno odvagnuti razloge koje narod podržava i konačno donijeti odluku na temelju svoje savjesti. Potencijalni vojnik treba moliti za odluku i tražiti savjet od starijeg brata u Kristu ili pastora.

Dok razmatrate vojnu službu, sljedeća pitanja i razmatranja mogu vam biti korisna:

1. Provode li vlasti dobro, a kažnjavaju zlo? Vlasti su određene od Boga za promicanje dobra i kažnjavanje zla (Rimljanima 13,1-5). Ako znate da su vlasti vaše nacije zle, tada trebate razmotriti drugu ulogu koja vas udaljuje od toga da budete izvršitelj zlih ciljeva nacije.

2. Djeluje li vojska kao obrambeni instrument vlasti ili napadački instrument? Ako je obrambeni, onda postoji veća biblijska podrška za uključenost. No, ako vojska vodi i izaziva rat, onda postoji manja biblijska podrška. S druge strane, također je dobro preispitati što bi postigla predaja agresivnom narodu osim raspada pod tiranskim režimom? Ako je vaše služenje u vojsci sredstvo za obranu nevinih i bespomoćnih ljudi, tada je pridruživanje vojsci toga vrijedno.

Neka vas Gospodin blagoslovi dok tražite Njegovu volju u molitvi, savjetovanju s drugima i proučavanju Njegove riječi. Bez obzira na vašu odluku, neka spoznate zaštitu koju vam Gospodin nudi u Psalmu 91.

Autor: Marten Visser; Izvor: Biblword.net