Apostol Pavao

Fascinantno je proučavati kako je Pavao molio za Božji narod. Zanimljivo je promatrati Pavlove potrebe. Njegove molitve su se fokusirale na to da srca i umovi ljudi postaju sve više nalik Kristu.

Uzmite ove molitve na vaš sljedeći sastanak i provedite vrijeme u molitvi za vašu zajednicu. Ili još bolje, neke od njih zapamtite i svaki dan molite za vašu braću i sestre!

1. Pavao je zahvaljivao Bogu za svakoga od braće i sestara.

„Ponajprije, zahvaljujem Bogu svojemu po Isusu Kristu za sve vas…“ (Rimljanima 1,8-10).

„Zahvaljujem Bogu svojemu svagda za vas na milosti Božjoj koja vam je dana u Kristu Isusu…“ (1. Korinćanima 1,4).

„Ne prestajem zahvaljivati za vas spominjući vas se u svojim molitvama…“ (Efežanima 1,16).

„Zahvaljujem Bogu svojemu za svakog sjećanja na vas, dok se svagda u svakoj svojoj molitvi za sve vas s radošću molim…“ (Filipljanima 1,3-4).

„Zahvaljujemo Bogu i Ocu Gospodina našega Isusa Krista svagda za vas moleći…“ (Kološanima 1,3).

„Zahvaljujemo Bogu svagda za sve vas spominjući vas se u svojim molitvama…“ (1. Solunjanima 1,2-3a).

„Zahvaljivati moramo Bogu svagda za vas, braćo, kao što dolikuje…“ (2. Solunjanima 1,3).

„Zahvalan sam Bogu kojemu od predaka čiste savjesti služim dok te se neprestano spominjem u svojim molitvama noć i dan“ (2. Timoteju 1,3).

„Zahvaljujem Bogu svojemu spominjući te svagda u svojim molitvama…“ (Filemonu 1,4).

2. Pavao je molio za njihovu mudrost i znanje.

„…da vam Bog Gospodina našega Isusa Krista, Otac slave, dadne duha mudrosti i otkrivenja da ga spoznate“ (Efežanima 1,17).

„Zbog toga i mi, od dana u kojem to čusmo, ne prestajemo moliti za vas i iskati da se ispunite spoznajom volje njegove u svoj mudrosti i duhovnom razumijevanju…“ (Kološanima 1,9).

3. Pavao je molio da budu ispunjeni nadom.

„…da prosvijetli oči vašega uma kako biste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove među svetima“ (Efežanima 1,18).

„A Bog nade ispunio vas svakom radošću i mirom u vjerovanju da obilujete nadom u sili Duha Svetoga…“ (Rimljanima 15,13).

4. Pavao je molio da žive u miru i jedinstvu.

„A Bog postojanosti i utjehe dao vam da međusobno budete iste misli po Kristu Isusu, da jednodušno, jednim ustima slavite Boga i Oca Gospodina našega Isusa Krista“ (Rimljanima 15,5-6).

„A sam Gospodin mira dao vam mir uvijek i na svaki način! Gospodin sa svima vama!“ (2. Solunjanima 3,16).

5. Pavao je molio da budu ojačani duhovnom snagom.

„…neka vam dadne, prema bogatstvu slave svoje, ojačati se u sili po Duhu njegovu za nutarnjega čovjeka“ (Efežanima 3,16).

„…da prosvijetli oči vašega uma kako biste shvatili koje li nade u pozivu njegovu, i kojeg li bogatstva slave baštine njegove među svetima, i koje li prekomjerne veličine sile njegove prema nama koji vjerujemo po djelovanju moćne snage njegove“ (Efežanima 1,18-19).

„…osnaženi svakom snagom, prema moći slave njegove…“ (Kološanima 1,11a).

6. Pavao je molio da nauče prebivati u Kristu.

„…da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim…“ (Efežanima 3,17a).

„…da mognete shvatiti sa svima svetima što je širina i duljina i dubina i visina te upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, kako biste se ispunili do sve punine Božje“ (Efežanima 3,18-19).

7. Pavao je molio da rastu u ljubavi prema drugima.

„…u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni“ (Efežanima 3,17b).

„I za ovo molim: da ljubav vaša sve više i više obiluje…“ (Filipljanima 1,9a).

8. Pavao je molio za njihovu pravednost i čistoću.

„I za ovo molim: da ljubav vaša sve više i više obiluje spoznajom i svakim oštroumljem te uzmognete prosuditi što je najbolje, da biste bili čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni plodova pravednosti koji su po Isusu Kristu — na slavu i hvalu Božju“ (Filipljanima 1,9-11).

„…da proživite dostojno Gospodina i posve mu ugodite…“ (Kološanima 1,10a).

„A molim se Bogu da ne učinite nikakva zla…“ (2. Korinćanima 13,7a).

„A sâm Bog mira neka vas posvema posveti. I cijelo vaše biće — duh i duša i tijelo — neka se besprijekorno sačuva o dolasku Gospodina našega Isusa Krista. Vjeran je Onaj koji vas poziva — on će to i učiniti“ (1. Solunjanima 5,23-24).

9. Pavao je molio da izlijevaju svoje srce u slavljenju i zahvaljivanju Bogu.

„…zahvaljujući Ocu koji nas osposobi za dioništvo u baštini svetih u svjetlosti“ (Kološanima 1,12).

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svake utjehe…“ (2. Korinćanima 1,3).

„Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Onaj koji nas blagoslovi svakim duhovnim blagoslovom u nebesima, u Kristu“ (Efežanima 1,3).

„Jer služba ovom bogoslužju ne samo što podmiruje oskudicu svetih nego i obiluje mnogim zahvalnicama Bogu“ (2. Korinćanima 9,12).

10. Pavao je molio za prilike da im može služiti.

„Ta kojom bismo zahvalom mogli Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujemo pred Bogom našim dok noću i danju najusrdnije molimo da vidimo vaše lice i nadoknadimo što još nedostaje vašoj vjeri?“ (1. Solunjanima 3,9-10).

Autor: Andrew Hess; Izvor: churchleaders.com