SOTONA JE PORAŽEN: 8 blagodati koje imamo po krvi Kristovoj

Mi pobjeđujemo sotonu kada osobno svjedočimo što Riječ Božja kaže da Krv Isusova čini za nas. (Otkrivenje 12,11)

Kroz krv Isusovu, ja sam iskupljen iz ruke đavolove. (Efežanima 1,7)

Kroz krv Isusovu, svi moji grijesi su oprošteni. (1. Ivanova 1,9)

Kroz krv Isusovu, ja se konstantno čistim od svih grijeha. (1. Ivanova 1,7)

Kroz krv Isusovu, ja sam opravdan, učinjen pravednikom, kao da nikada nisam sagriješio. (Rimljanima 5,9)

Kroz krv Isusovu, ja sam posvećen, učinjen svetim, odvojen za Boga. (Hebrejima 13,12)

Kroz krv Isusovu, ja imam smjelosti (dopuštenje, dozvolu) da uđem u prisutnost Božju. (Hebrejima 10,19)

Krv Isusova viče neprestano Bogu u nebu u prilog meni. (Hebrejima 12,24)

Autor: Derek Prince

NAJNOVIJE!