Na ovaj način Sotona želi uništiti vaš mir

Sotona će iskoristiti bilo koju negativnu emociju u vašem životu kako bi uništio vaš mir. No vi mu ne morate dopustiti da to učini! 

U svakom sukobu iza kulisa se vodi nevidljivi duhovni rat. 

Na površini se sukob može činiti minorno. Možda mislite da se svađate oko toga tko nije iznio smeće ili tko je ostavio odjeću na podu. No u dubini, sotona pokušava stvoriti kaos, distrakcije i uništenje u vašoj vezi. On djeluje iza kulisa te grabi svaku priliku da u vašem životu izazove konflikt. 

Nećete imati mir u životu ako mislite da se borite samo s drugom osobom. Borite se protiv duhovnih sila. Sotonu ne možemo vidjeti, ali je on itekako stvaran. On je izvor svakog konflikta. 

U Efežanima 4,27 piše: „(…) i ne dajite mjesta đavlu“. Ljutnja sotoni daje nešto za što će se uhvatiti u vašem životu. Svaki put kada se naljutite i govorite bolne riječi, vi otvarate vrata sotoni kako bi on koristio vaše osjećaje kao uporište i izazvao kaos. Ne možete imati zdrave veze ako imate nekontrolirane i kaotične osjećaje i emocije. 

Kada ste ljuti, sotona je već spreman s arsenalom teških riječi koje vam usađuje u um. On jača osjećaj ponosa. Zbog njega mislite da morate biti u pravu ili da vaša riječ mora biti zadnja. On vas zauzdava da ne vidite bol i da ne marite o boli koju uzrokujete. 

Kako se onda boriti protiv takve vrste moći? Morate se oduprijeti đavlu. 

Kada shvatite da ćete se s nekim sukobiti, budite svjesni da sotona ima plan da vas uzruja. On želi da budete pod stresom, da budete ljuti i povrijeđeni. Sotona će iskoristiti bilo koju negativnu emociju u vašem životu kako bi uništio vaš mir. No vi mu ne morate dopustiti da to učini! 

„Komu dakle vi što oprostite, tomu i ja; jer i ja, ako kome što oprostih, oprostih poradi vas – pred Kristom, da nas ne nadmudri Sotona. Ta znamo njegove namjere!“ (2. Korinćanima 2,10-11). 

Ako ne znate kako sotona djeluje, onda će vas svaki put nadmudriti. No sada to znate – kada se naljutite i koristite bolne riječi – vi dajete sotoni uporište u svom životu i vezama. Tako ćete moći zaustaviti sukob i prije nego započne. 

Slijedeći put kada želite ljutito kome odgovoriti, umjesto toga odaberite riječi ljubavi i života. 

Autor: Rick Warren; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Pastorrick.com

NAJNOVIJE!