Tri stanja u kojem se nalaze nespašene osobe

Sve nespašene osobe dijele tri stanja. Kristovi sljedbenici znaju važnost spasenja, no svijet ne vidi potrebu da bude spašen. Istina je ta da su oni koji nemaju osobu vezu s Bogom Ocem kroz Njegovog Sina Isusa…

Duhovno mrtvi. Duhovna smrt se prvi put dogodila u Edenskom vrtu. Neposluh je prerezao Adamovu i Evinu vezu s Bogom te je uzrokovao da svi njihovi potomci – uključujući nas – budu odvojeni od Njega (Rimljanima 5,1).

To znači da smo rođeni kao „mrtvi“ ljudi u potrebi za novim životom. Nažalost, oni koji su odbili Isusa kao Spasitelja će na kraju vremena iskusiti drugu smrt kada budu odbačeni od Boga (Matej 25,41; Otkrivenje 20,14). 

VIDI OVO: Kako možemo primiti spasenje od Boga?

Žive život grijeha. Naša priroda je pobuniti se protiv Boga, a to je ono što nazivamo grijehom. Uvijek iznova mi odabiremo ono što udovoljava nama, a ne Njemu, i svaki pokušaj da se oslobodimo od grijeha uzaludan je (Ivan 8,34). 

Pod božanskim gnjevom. Grešan čovjek nema ništa prihvatljivo da ponudi svetom Bogu; nema načina da zaradi Njegovo odobravanje i da pobjegne od kazne. 

Iako naši grijesi zaslužuju Njegov gnjev, Bog je napravio način da ga izbjegnemo.

Autor: Charles Stanley; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Intouch.org