Starac je svaki dan u podne dolazio u crkvu, a ono što se tamo dogodilo mu je promijenilo život

Ovih dana do mene je došla poučna priča. Priča govori o starcu koji nije znao puno o molitvi i nije bio teološki obrazovan, ali njegova djetinja vjera i osobni odnos sa Isusom ispunjao ga je mirom i radošću i u najtežim trenutcima.

Neki svećenik, jednom usred dana prolazeći kroz svoju crkvu primijeti čovjeka koji se polako približavao oltaru po sredini crkve. Svećenik se namrštio jer je primijetio da se taj čovjek već dugo nije obrijao i da mu je odjeća bila otrcana.

Čovjek je kleknuo, spustio glavu, te nakon nekoliko trenutaka ustao i otišao. Idućih dana točno u podne dolazio bi taj čovjek, uvijek bi kleknuo na nekoliko trenutaka, a u krilu je imao zdjelicu za ručak.

Svećenik se pobojao mogućnosti krađe pa je prišao čovjeku i upitao ga: »Što vi ovdje radite?«

A starac je odgovorio: »Ja se zadržim samo nekoliko trenutaka, jer tvornica je udaljena, a ovo je moje vrijeme za ručak. Pauza za ručak traje samo pola sata.

Znate, oče, kada ja kleknem ovdje, otprilike Bogu kažem ovako: ´Upravo sam došao Gospodine da ti kažem kako sam sretan otkako sam otkrio da smo nas dvojica prijatelji i da si ti preuzeo na sebe moju patnju, bol, nerazumijevanja i breme mojih grijeha. Ja ne znam puno o tome kako treba moliti, ali ja o tebi mislim svaki dan. Samo sam se došao prijaviti da sam tu.´«

Nakon nekog vremena svećenik primijeti da već nekoliko dana u podne starac ne dolazi. Bio je zabrinut za njega te je otišao u tvornicu pitati što se dogodilo. Saznao je da je starac u bolnici. Kada se uz njegov krevet pojavio svećenik, starac se iznenadio.

Svećenik je izrazio starcu zabrinutost osoblja koje se bojalo da se starac nema kamo vratiti. A starac ih je s čuđenjem pogledao i dodao s privlačnim osmijehom: Varate se! Svakog dana u podne On je ovdje, moj dragi Prijatelj. Vidite, On sjedne upravo ovdje, primi me za ruku, nagne se nad mene i kaže:

‘Stari moj prijatelju, upravo sam došao da ti kažem kako sam sretan otkako smo otkrili da smo nas dvojica prijatelji i da sam preuzeo na sebe svu tvoju bol, patnju, nerazumijevanje, bolest, osamljenost i breme tvojih grijeha. Ja se uvijek radujem kada slušam molitvu tvoga srca, raduje me tvoje povjerenje i otvaranje dubine tvoje duše. Dakle, prijatelju moj, znaj, ovo je moje javljanje da sam tu, uz tebe i ne boj se. Tvoj prijatelj Isus!´

IZVOR:Sion.hr

NAJNOVIJE!