što Biblija kaže o zazivanju duhova

Kanaliziranje je suvremeni izraz za ono što Biblija naziva korištenjem medija ili spiritizmom. Takva osoba je mistik koja postaje kanalom ili posrednikom za razumljive poruke koje dolaze iz svijeta duhova. Što Biblija kaže o tim spiritističkim medijima? U Bibliji piše: ”Ne obraćajte se na zazivače duhova i vračare; ne pitajte ih za savjet. Oni bi vas opoganili. Ja sam Jahve, Bog vaš!” (Levitski zakonik 19,31 JB)

Zazivanje duhova je metoda vračanja koja postoji od davnine. Većina suvremenih medija ovo umijeće uči prakticirajući istočnjačku meditaciju. Ova blaga promjena svijesti omogućuje mediju da psihički prima poruke duhova. Ona se očituje u glasu koji medij čuje samo u tišini svoga uma. Iskusni mediji mogu prijeći u stanje transa u kojem duh preuzima izravni nadzor nad glasom medija i govori kroz njega glasom koji se razlikuje od njegovog normalnog glasa.

Tvrdi se da telepatska komunikacija dolazi od visoko razvijenih duhovnih bića koja postoje u inače nevidljivom području dimenzije duhova. Ponekad medij ima viziju u kojoj se duh vidljivo očituje pomoću superenergizirane mašte u svijesti medija. Vodiči duhovi obično nose bijelu odjeću i često zrače blještavim, zlatno-bijelim svjetlom. Mediji tvrde da primljene poruke predstavljaju božansku mudrost i istinu i da su od velike koristi za ljudski rod.

Spiritizam je bio uobičajen među narodima u biblijsko doba. Neposredno prije ulaska u Obećanu zemlju Bog je na to upozorio sinove Izraelove. ”Kad uđeš u zemlju koju ti daje Jahve, Bog tvoj, nemoj se priučavati na odvratne čine onih naroda. Neka se kod tebe ne nađe nitko tko bi kroz oganj gonio svoga sina ili svoju kćer; tko bi se bavio gatanjem, čaranjem, vračanjem i čarobnjaštvom; nitko tko bi bajao, zazivao duhove i duše predaka ili se obraćao na pokojnike. Jer tko god takvo što čini gadi se Jahvi; zbog takvih odvratnosti njih i goni ispred tebe Jahve, Bog tvoj.” (Ponovljeni zakonik 18,9-12 JB)

Kralj Šaul je tražio savjet od medija, od vračare u En Doru. Filistejci su se upravo spremali da napadnu izraelsku vojsku. Šaul se pobunio protiv Boga i u očaju je potražio savjet spiritiste. U 1. Samuelovoj 28,8 čitamo: ”Tada se Šaul preruši, obuče druge haljine i otputi se sa dva čovjeka. I dođe noću k onoj ženi i reče joj: ‘Daj mi vračaj pomoću duha i dozovi mi onoga koga ti reknem.'” (JB) Zatim je od medija tražio da pozove duh pokojnog proroka Samuela, da ga pita za savjet o Filistejcima. ”A kralj joj odvrati: ‘Ne boj se! Nego što vidiš?’ A žena odgovori Šaulu: ‘Vidim nešto božansko što se diže iz zemlje.’ Šaul je upita: ‘Kakva je obličja?’ A ona odgovori: ‘Izlazi starac, ogrnut plaštem.’ Tada Šaul spozna da je to Samuel, pa pade licem do zemlje i pokloni se.” (redci 13 i 14 JB)

Šaul je trebao biti pametniji; nije trebao potražiti medija jer Bog je u Levitskom zakoniku 20,6 upozorio: ”Ako se tko obrati na zazivače duhova i vračare da se za njima poda javnom bludu, ja ću se okrenuti protiv takva čovjeka i odstranit ću ga iz njegova naroda.” (JB) Posljedica zahtjeva kralja Šaula je bila tragedija. Ubrzo nakon posjeta vračari, kralj se izvršio samoubojstvo nakon što je bio ranjen u bitci. Je li ovaj medij bio pravo Božje oruđe? Odgovor je u Bibliji: ”Tako je poginuo Šaul za svoju nevjeru kojom se iznevjerio Jahvi: nije držao Jahvine zapovijedi i povrh toga je pitao za savjet bajačicu.” (1. Ljetopisa 10,13 JB) Duh kojeg je medij pozvao bio je varalica jer Sveto pismo jasno kaže da je Šaul pitao ”duh mrtvaca, … umjesto da upita Gospodina” (redci 13 i 14 ŠA).
U naše vrijeme, slično Šaulu u staro doba, ljudi traže savjet spiritističkih medija. Nekoliko je proricatelja sreće steklo glas i bogatstvo zahvaljujući proročanstvima objavljenima u tabloidima i savjetovanjem klijenata iz krugova holivudskih zvijezda, političara i industrijalaca koji dobro plaćaju njihove usluge. Te osobe ponekad tvrde da prenose poruke ”Isusa Krista”, ”Boga Jahve” i ”Djevice Marije”. Ali tko je pravi izvor informacija koje pružaju ovi spiritisti?

Jedan događaj iz života apostola Pavla pokazuje o kome se radi. Pavao se sa svojim suradnicima Lukom i Silom nalazio u poganskom gradu Filipe. U Djelima 16,16-18 čitamo:”Jednom nas na putu u bogomolju sretne neka ropkinja koja je imala duha vračarskoga i gatajući donosila veliku dobit svojim gospodarima. Pošla je za Pavlom i za nama te vikala: ‘Ovi su ljudi sluge Boga Svevišnjega; navješćuju vam put spasenja.’ To je činila mnogo dana. Pavlu to napokon dodija pa se okrenu i reče duhu: ‘Zapovijedam ti u ime Isusa Krista: iziđi iz nje!’ I iziđe toga časa.” (JB)

Duh koji je opsjeo pogansku robinju bio je zli duh, demon kojega je Pavao istjerao iz djevojke. I Isus se nekoliko puta sukobio s ljudima koji su bili pod vlašću demona. Na primjer u Marku 1,23-26 piše: ”A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: ‘Što ti imaš s nama, Isuse Nazarećanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si: Svetac Božji!’ Isus mu zaprijeti: ‘Umukni i iziđi iz njega!’ Nato nečisti duh potrese njime pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega.” (JB)

Zli duhovi su nekad živjeli na Nebu s Bogom, ali su se sa Sotonom pobunili pa su zbačeni na Zemlju. U Bibliji piše: ”I nasta rat na nebu: Mihael i njegovi anđeli zarate se sa Zmajem. Zmaj uđe u rat i anđeli njegovi, ali ne nadvlada. I ne bijaše im više mjesta na nebu. Zbačen je Zmaj veliki, Stara zmija – imenom Đavao, Sotona, zavodnik svega svijeta. Bačen je na zemlju, a s njime su bačeni i anđeli njegovi.” (Otkrivenje 12,7-9 JB)

Ovi duhovi koji se javljaju su zli sotonski duhovi i njihovo djelovanje odvratno je Bogu. Kazna za sve koji bi se u Izraelu bavili spiritizmom bila je smrt. U Bibliji piše: ”Čovjek ili žena koji među vama postanu zazivači duhova ili vračari neka se kazne smrću.” ( Levitski zakonik 20,27 JB) Božja Riječ u Izaiji 8,19 savjetuje: ”I ako vam reknu: ‘Pitajte vračare i gatare, koji šapću i guču!’ odgovorite: ‘Ne treba li narod da pita Boga svojega? Zar da pita mrtve za žive?”’ (ŠA) Upozorenja s Neba su jasna. Ako nam je potreban savjet, tražimo ga od Boga. On nas u 2. Ljetopisa 7,14 uvjerava: ”… i ponizi se moj narod na koji je prizvano Ime moje i pomoli se i potraži lice moje i okani se zlih putova, ja ću ga tada uslišati s neba i oprostiti mu grijeh i izliječit ću mu zemlju.” (JB) Svjetlo koje nas treba voditi nalazi se u traženju Boga i Njegove Riječi, u Svetom pismu. Pjesnik u Psalmu 119,105 kaže: ”Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi.” (JB)

IZVORBiblijainfo.net