Što Bog radi u vašem životu kada mislite da šuti
Foto: Pixabay

Bog radi u vašem životu i kada mislite da šuti. I kada Ga ne osjetite, On je prisutan. Još uvijek vodi brigu o vama. Još uvijek je Bog.

Mnogi se bore s pronalaženjem Božjeg glasa, nesigurni u to čuje li Bog njihove vapaje ili ne.

Kada dakle Isus uze ocat, reče: »Svršeno je!« I prignuvši glavu, predade duh.”  (Ivan 19,30)

Iako bolna i brutalna, Isusova smrt je bez konkurencije najljepši čin ljubavi koji je ovaj svijet ikada vidio. I dok Pismo predivno i epski oslikava ovaj slijed događaja, postoji jedan dio koji je u mome srcu uvijek stvarao čuđenje – vrijeme Božje šutnje, dok je Isus bio na križu.

Zašto Bog šuti?

Zašto Bog šuti? Kamo je otišao? Zašto je ostavio Isusa?

Moja supruga i ja smo razgovarali o ovom odlomku jučer i na kraju bili zbunjeni poput djece, začuđeni zašto bi Bog svog sina napustio na križu.

“A o devetoj uri povika Isus snažnim glasom govoreći: »Eli, Eli, lama sabahtani?«, to jest: »Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?« ” (Matej 27,46)

Ove riječi, koje je Isus povikao dok je visio na križu, bile su izvor mnogih rasprava među kršćanima tijekom godina. Neki uče da zato što je Isus postao grijehom Bog se okrenuo od njega, dok drugi nagađaju da je Bog bio prisutan, ali je grijeh koji je na Isusa tada stavljen njega samog oslijepio za Božju prisutnost. Koji god da je bio razlog, Božji glas je bio odsutan u Isusovom srcu.

Pišem ovo jer osjećam da se mnogi ljudi danas bore s pronalaženjem Božjeg glasa, nesigurni u to čuje li Bog njihove vapaje ili ne. Bez obzira na što je Isus konkretno smatrao razlogom Božje šutnje na križu, vjerujem da čak i u Božjoj tišini postoji moć.

Mi možda ne možemo uvijek razumjeti što Bog čini u ovom trenutku, ali moramo vjerovati da će Bog providjeti za one koji su u potrebi i dati podršku onima koji je trebaju, ali u Njegovo vrijeme, a ne naše.

Bog kroz ”tišinu” čini moćna djela

Bilo je mnogo puta u mom životu kada sam osjećao da Bog šuti, ali sam kasnije shvatio da je kroz tu “tišinu” Bog zapravo činio moćno djelo u meni, samo ja to u trenutku nisam uspio shvatiti. Ono što mi percipiramo kao Božju šutnju nije uvijek odraz realnosti, te moramo vjerovati da Bog zna što radi kada je u pitanju briga o djeci koju je stvorio.

Bilo da imate financijski teret, probleme u odnosima ili zdravstvene probleme, vjeruju da je Bog prisutan čak i kada vi smatrate da šuti. Još uvijek je tu. Još uvijek vodi brigu o vama. Još uvijek je Bog.

Autor: Jarrid Wilson; Prijevod: Aleksandar J.

PROČITAJTE JOŠ: