Što će se dogoditi sa Sotonom nakon Posljednjeg suda?

Nakon Posljednjeg suda nastat će nova zemlja i novo nebo gdje će svi oni koji su vjerovali u Isusa uživati u Božjoj prisutnosti za svu vječnost. Sotona će biti bačen u pakao za svu vječnost, ne kao njegov vladar već zato što ga je Bog bacio u pakao.

U Otkrivenju 20 čitamo da će u posljednja vremena Sotona i ljudi koji ga podržavaju pokrenuti posljednju pobunu protiv Boga.

Nakon toga će „…njihov zavodnik, Ðavao, bačen biti u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova“. (Otkrivenje 20, 10)

Stoga Sotonin kraj je siguran. To je u stvari jedan razlog zbog kojeg je on toliko aktivan u nastojanju da uništi Božju djecu. Otkrivenje 12, 12 o njemu piše: „A jao vama, zemljo i more, jer Ðavao siđe k vama, gnjevan veoma, znajući da ima malo vremena“! (Otkrivenje 12, 12)

U svjetlosti vječnosti Sotona ima samo malu količinu vremena da nam uzrokuje zlo. Mi znamo da će Bog izvojevati pobjedu. Hajde da budemo na Njegovoj strani!

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H., Izvor: Biblword.net

NAJNOVIJE!