Što je dar proroštva?

Dar proroštva spominje se u Bibliju u Poslanici Rimljanima 12 i 1. Korinćanima 12 i 14. Kakav je to dar i postoji li danas?

Rimljanima 12,6 naučava: „Dare pak imamo različite po milosti koja nam je dana: je li to prorokovanje – neka je primjereno vjeri.“ U tom citatu proroštvo je jedan od mnogih darova koje bi neki vjernici imali u određenom stupnju. 

U 1. Korinćanima 12,10 čitamo „prorokovanje“ u odnosu na proroštvo kao jedan od mnogih duhovnih darova u crkvi. Proroštvo i „proroci“ spominju se i u retku 29.  

Dar proroštva – detaljan opis

1. Korinćanima 14 detaljnije opisuje proroštvo te naučava: „Tko pak prorokuje, ljudima govori: izgrađuje, hrabri, tješi“ (redak 3). Redak 5 nas uči da se prorokuje „Crkvi radi izgrađivanja.“ 

Kada je govorio o pravilima slavljenja u Korintu, Pavao je dodao: „Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuđuju. Ali ako drugomu uza nj bude što objavljeno, prvi neka šuti. A možete jedan po jedan svi prorokovati da svi budu poučeni i svi ohrabreni. Proročki su duhovi prorocima podložni“ (1. Korinćanima 14,29-32). 

Taj dio naznačuje:

  1. Samo dva ili tri proroka mogu govoriti na okupljanju ili bogoslužju,
  2. Zajednica treba razmišljati i promišljati o onome što je rečeno,
  3. Proroci trebaju govoriti jedan po jedan,
  4. Proroci trebaju kontrolirati vrijeme svog govorenja. Taj četvrti aspekt vrlo je važan pogotovo jer su neke osobe u Korintu bile upletene u krive načine štovanja koji bi uključivali emocionalne ili mistične aspekte religije koja se ogleda u poganskim religijama ili nekim sličnim kulturama.

VIDI OVO: Koji su darovi Duha Svetoga?

Što je dar proroštva?

Što je dar proroštva? Mnogo je krivih ideja kada je riječ o njegovoj definiciji. Mnogi razumiju proroštvo kao govor kojim se predviđa budućnost. No, to je samo jedan od aspekata djelovanja biblijskog proroka.

Proroštvo može značiti govoriti kao što to čini pastor tijekom bogoslužja. U tom smislu, osoba i dan danas može imati dar proroštva. 

No, ne čini se da i danas u crkvi postoje ljudi sa sposobnošću prorokovanja o budućnosti kao što su postojali u Bibliji. Oni koji tvrde da to mogu činiti se često smatraju lažnim učiteljima unutar crkve.

Na primjer, 2. Petrova 2,1 naučava: „Bilo je u narodu i lažnih proroka, kao što će i među vama biti lažnih učitelja, onih koji će prokrijumčariti pogubna krivovjerja, zanijekati Gospodina koji ih otkupi, i navući na se brzu propast.“ 

Proroštvo je puno više od predviđanja budućnosti

Bog i dalje može otkriti budućnost kroz neku osobu ako On to odluči. No, jasno je da je proroštvo mnogo više od pukog predviđanja budućnosti i da je bilo jako mnogo opreza u načinu djelovanja proroka u ranoj Crkvi zbog prijetnje od lažnih proroka.

Danas dar proroštva može biti prisutan u smislu nadarenosti objavljivanja Božje Riječi, iako je Božja riječ već otkrila mnogo toga o današnjem svijetu. Nije potrebno dodatno prorokovanje budućnosti kako bi se razumjela Njegova volja ili Njegova učenja. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.