Na pitanje farizeja „Kime se to praviš?“, Isus je odgovorio: „Abraham, otac vaš, usklikta što će vidjeti moj Dan. I vidje i obradova se. Rekoše mu nato Židovi: Ni pedeset ti još godina nije, a vidio si Abrahama? Reče im Isus: Zaista, zaista, kažem vam: prije negoli Abraham posta, Ja jesam!

Nato pograbiše kamenje da bace na nj. No Isus se sakri te iziđe iz Hrama.“ Nasilan odgovor Židova na Isusovu izjavu ‘JA JESAM’ ukazuje da su jasno razumjeli ono što je izjavljivao – samog sebe je izjednačavao s nazivom ‘JA JESAM’ kojeg je Bog dao sebi u Izlasku 3,14.

Da je Isus samo htio reći da je postojao prije Abrahamovog vremena, onda bi rekao: „Prije Abrahama, ja sam bio.“ Grčke riječi prevedene kao „bio“, što se odnosi na Abrahama, i „jesam“, što se odnosi na Isusa, potpuno su različite.

Riječi koje su izabrane po Duhu jasno su dale do znanja da je Abraham „postao“, a Isus je postojao oduvijek (Ivan 1,1). Bez sumnje, Židovi su razumjeli što je govorio, jer su pograbili kamenje da ga ubiju zato što se izjednačavao s Bogom (Ivan 5,18).

Ako takva izjava nije bila istinita, bila je blasfemija, a kazna koja je bila propisana po Mojsijevom zakonu bila je smrt (Levitski zakonik 24,11-14).

No, Isus nije bogohulio; On je bio i On jest Bog, druga osoba Božanstva, jednaka Ocu u svakom pogledu.

Taj isti izraz ‘JA JESAM’ Isus je koristio u sedam izjava o sebi. U svih sedam, On kombinira JA JESAM sa snažnim metaforama koje pokazuju Njegov spasiteljski odnos prema svijetu.

Sve se pojavljuju u Ivanovom evanđelju. A to su: Ja sam kruh života (Ivan 6,35. 41. 48. 51); Ja sam svjetlost svijeta (Ivan 8,12); Ja sam vrata ovcama (Ivan 10,7. 9); Ja sam pastir dobri (Ivan 10,11. 14); Ja sam uskrsnuće i život (Ivan 11,25); Ja sam Put i Istina i Život (Ivan 14,6); i Ja sam istinski trs (Ivan 15,1. 5).

IZVORGotquestions.org