Što je Milenijsko ili Tisućugodišnje kraljevstvo vladavine Isusa Krista na Zemlji? Trebamo li ga shvatiti doslovno?

Milenijsko ili Tisućgodišnje kraljevstvo naziv je tisućgodišnje vladavine Isusa Krista na zemlji.

Neki tih 1000 godina pokušavaju protumačiti kao alegoriju. Neki smatraju da 1000 godina trebamo shvatiti figurativno da znači „veoma dugo vremensko razdoblje“. Zbog toga, neki ne očekuju doslovnu, fizičku vladavinu Isusa Krista na zemlji. Međutim, šest puta u Otkrivenju 20,2-7 jasno piše da će Milenijsko kraljevstvo trajati 1000 godina. Da je Bog kojim slučajem htio saopćiti da se radi o „dugom vremenskom razdoblju“ , to je mogao vrlo jednostavno i učiniti, bez izričitog i opetovanog ponavljanja točnog vremenskog okvira.

Biblija kaže da će Krist, kada se vrati na zemlju, postaviti sebe za Kralja u Jeruzalemu, te će sjediti na Davidovu prijestolju (Luka 1,32-33). Bezuvjetni savezi zahtijevaju doslovni, fizički Kristov povratak da uspostavi kraljevstvo. Abrahamov savez obećao je Izraelu zemlju, potomstvo i vladara, te duhovni blagoslov (Postanak 12,1-3). Palestinski savez obećao je Izraelu obnovu i zauzeće zemlje (Ponovljeni zakon 30,1-10). Davidov savez obećao je Izraelu oproštenje – način na koji će nacija biti blagoslovljena (Jeremija 31,31-34).

Prigodom drugoga dolaska, ovi savezi će se ispuniti kada se Izrael ponovno okupi iz naroda (Matej 24,31), obrati (Zaharija 12,10-14) i obnovi u zemlju pod vladavinom Mesije, Isusa Krista. Biblija govori o uvjetima tijekom Milenija kao o fizički i duhovno savršenoj okolini. Bit će to vrijeme mira (Mihej 4,2-4; Izaija 32,17-18); radosti (Izaija 61,7. 10); utjehe (Izaija 40,1-2); te bez siromaštva (Amos 9,13-15) i bolesti (Joel 2,28-29). Biblija nam također kaže da će u Milenijsko kraljevstvo ući samo vjernici. Radi toga, bit će to vrijeme potpune pravednosti (Matej 25,37; Psalmi 24,3-4); poslušnosti (Jeremija 31,33); svetosti (Izaija 35,8); istine (Izaija 65,16); i punine Svetoga Duha (Joel 2,28-29). Krist će vladati kao kralj (Izaija 9,3-7; 11,1-10), s Davidom kao kraljevskim namjesnikom (Jeremija 33,15. 17. 21; Amos 9,11). Plemići i upravitelji će također vladati (Izaija 32,1; Matej 19,28). Jeruzalem će biti „političko“ središte svijeta (Zaharija 8,3).

Otkrivenje 20,2-7 jednostavno daje točno vremensko razdoblje Milenijskog kraljevstva. Međutim, čak i bez ovih odlomaka, postoje bezbrojni drugi koji ukazuju na doslovnu vladavinu Mesije na zemlji. Ispunjenje mnogih Božjih saveza i obećanja ovisi o doslovnom, fizičkom, budućem kraljevstvu. Ne postoji nikakva čvrsta osnova za nijekanje doslovnog shvaćanja Milenijskog kraljevstva i njegova tisućgodišnjeg trajanja.

NAJNOVIJE!