sotonski napad
Foto: Pixabay

Ako ste kršćanin, u žestokom ste ratu. Zapravo, nalazite se u bitki na život i smrt za svoju vjeru. Sotona je odlučio uništiti vjeru svih Božjih izabranika. A što je vaša vjera jača, snažniji je njegov napad protiv nje.

Vidite, neuzdrmana vjera u Gospodina čini da pakao bjesni. Ništa nema veću prijetnju sotoninu kraljevstvu od kršćanina koji je neuzdrman u vjeri. Zašto? Jer vjerom i snagom koju ona ima sotonino je kraljevstvo pokoreno. Po vjeri se rađa pravednost i demonska vatra gasi, postižu se Božja obećanja i zatvaraju lavlja usta.

Po vjeri će vjerni izbjeći mač. Iz slabosti će postati jaki. Postat će hrabri u bitki i najerati đavolju vojsku u bijeg. Podnijet će izrugivanje, udarce, kamenovanje. Budu li zatvoreni u tamnicu, pjevat će. Jednostavno rečeno, vjera održava one koji je posjeduju.

Pavao je upozorio Timoteja da će u vrijeme kušnje neki odbaciti vjeru: ”Ovu su neki odbacili i doživjeli brodolom vjere” (1 Tim 1,19). I dodaje da će sotona pokušati ”u nekima rušiti vjeru” (2 Tim 2,18). Zbog toga nalaže Timoteju da se odlučno bori: ”Čuvaj vjeru i dobru savjest” (1 Tim 1,19).

Apostol Petar došao je pod okrutan napad na svoju vjeru. Njegova vjera u Isusa tako je razbjesnila pakao da je sotona tražio dopuštenje da ga rešeta da vidi hoće li ostati stajati: ”Šimune, Šimune, pazi, sotona je dobio dopuštenje da vas može rešetati kao pšenicu, ali ja sam molio za te da te da tvoja vjera na malakše. Tako i ti, kad se jedanput vratiš k meni, učvrsti svoju braću” (Lk 22,31-32).

Autor: David Wilkerson