Što moramo činiti da bismo bili spašeni?

Što, dakle, moramo činiti da bismo bili spašeni? Ako Biblija nedvosmisleno uči da ne možemo ništa učiniti da bi se iskupili zbog grijeha i izbjegli kaznu, onda kako da budemo prihvatljivi pred Bogom?

Odgovor nalazimo u Božjoj Svetoj Riječi, i kako je samo predivan taj odgovor: “Doista, dok mi još bijasmo nemoćni, Krist je, već u to vrijeme, za nas bezbožnike umro.” (Rimljanima 5,6).

Razmislite o tome! Još kada bez snage bijasmo, potpuno onemogućeni da učinimo bilo što što bi utjecalo na naše spasenje, Gospodin Isus Krist – Božji Sin – umro je umjesto nas!

Bog je znao da smo mi sasvim bespomoćni, na pakao osuđeni grešnici, i po Njegovoj milosti, On je učinio nešto za nas. On je poslao Svog jedinorođenog Sina, Isusa Krista, na ovaj svijet, da se prolije Njegova dragocjenu krv kao potpunu plaću našeg duga za grijeh. Tako je Gospodin Isus Krist umro smrću grešnika.

Zašto je On to učinio? Odgovor nalazimo u Rimljanima 5,8: A Bog pokaza ljubav svoju prema nama ovako: dok još bijasmo grešnici, Krist za nas umrije. ”

Dok je Isus Krist visio na golgotskom križu, On nije umirao za Vlastite grijehe, jer je On bio bezgrešno Janje Božje. On je umirao umjesto nas i podnio kaznu za grijeh koja je bila namijenjena nama!

“Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna – radi našeg mira, njegove nas rane iscijeliše. Poput ovaca svi smo lutali i svaki svojim putem je hodio. A Jahve je svalio na nj bezakonje nas sviju. ” (Izaija 53,5-6)

“On koji u tijelu svom grijehe naše ponese na drvo da umrijevši grijesima pravednosti živimo; on čijom se modricom izliječiste.” (1. Petrova 2,24)

“koji je predan za opačine naše i uskrišen radi našeg opravdanja.” (Rimljanima 4,25)

Kazna za grijeh je morala biti isplaćena, a Bog Otac je postavio naše grijehe na prebijeno, krvavo tijelo Svog voljenog Sina. Sva težina grijeha – našeg grijeha – pala je na razapetog Gospodina Slave. On je bio nositelj našeg grijeha, naša zamjena. Bog nas je volio dok smo još bili grješnici i poslao Svog jedinorođenog Sina da umre umjesto nas. Kakva zadivljujuća božanska ljubav!

Kada je Isus Krist zajaukao s križa, “Svršen je,” On je zaista sve izvršio, tj. putem Vlastite smrti u potpunosti otplatio naš dug – savršeno spasenje. Mi ne možemo dodati ili učiniti neko dobro djelo da zaslužimo ono što je Bog omogućio potpuno i besplatno kroz Kristovu smrt, pobjedu i usrksnuće. Bog je učinio sve, mi jednostavno moramo iskreno vjerovati i prihvatiti to. To je Božja milost!

Autor: Dennis Costella