Jednom je jedna žena ogovarala svog susjeda. Za par dana svi u gradu su znali cijelu priču. Susjed je bio duboko povrijeđen njenim postupkom, ali nije mogao ništa učiniti po tom pitanju.

Prošlo je neko vrijeme i žena je shvatila da je priča koju je raširila u potpunosti netočna. Pokajavši se zbog onoga što je učinila, otišla je do jednog mudrog čovjeka s molbom da joj da savjet kako da ispravi pogrešku.

“Idi na tržnicu”, rekao joj je, “kupi jednu kokošku. Zakolji je tamo. Očerupaj joj perje i to perje bacaj jedno po jedno na putu do svoje kuće. ”

Iako iznenađena savjetom, žena je ispunila ono što joj je rekao. Sljedećeg dana otišla je opet do mudrog čovjeka. On joj je sada zadao drugi zadatak: “Sada se vrati nazad, skupi sve perje koje si jučer bacala po putu i donesi mi to što skupiš.”

Žena je krenula istim putem sa ciljem da pokupi perje, no vjetar je, na njezino razočaranje, raznio sve. Nakon nekoliko sati uzaludnog traženja uspjela je da skupi samo tri pera.

“Je li vidiš sada”, uzdahnuo je mudrac, “kako ih je lako bacati, ali kako teško da ih sve ponovo skupiš. I s tračem je tako. Ne treba ti mnogo napora da ga proširiš, ali kad to već jednom učiniš, onda više nikada ne možeš popraviti učinjeno zlo.”