Što se dogodilo s Mojsijem prije nego što je umro?

Što se dogodilo s Mojsijem prije nego što je umro? Opis Mojsijeve smrti čitamo u Ponovljenom Zakonu 34.

Nije mu bilo dopušteno da uđe u Obećanu Zemlju zato što su on i Aron sagriješili protiv Gospodina kada Mu nisu iskazali štovanje pred narodom u Kadešu (Brojevi 20).

Aron je umro uskoro nakon ovog događaja i o njegovoj smrti čitamo u istome poglavlju. Bog je rekao Mojsiju i Eleazaru neka idu na planinu Hor.

Aronove svećeničke halje su bile skinute i Eleazar ih je stavio na sebe nakon čega je Aron, ispred Mojsija i Eleazara umro.

PROČITAJTE: 20 stvari o Mojsiju koje možda niste znali

Može se činiti da je Mojsijeva smrt slična, iako se dogodila u drugom periodu. Djeca Izraela su bila spremna ući u Obećanu Zemlju i Mojsijev rad je bio završen.

Bog ga je pozvao da se popne na planinu Nebo kako bi Mojsije vidio sav teritorij koji će Izrael osvojiti. Nakon toga Biblija specifično govori da je umro te da ga je Gospodin pokopao. (Ponovljeni Zakon 34, 6; 6).

Iako nitko ne zna gdje je Mojsijev grob, možemo pretpostaviti da je on zapravo umro i da je bio pokopan, za razliku od Ilije koji je bio uznesen u nebo u vatrenoj kočiji. (2. Kraljevima 2).

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.