Što se prema proroštvima treba dogoditi prije Kristova dolaska?

Biblija puno govori o posljednjim vremenima. Gotovo svaka biblijska knjiga sadrži proroštvo o posljednjim vremenima. Teško je sustavno organizirati sva ova proroštva. Ovo je samo kratak sažetak onoga što Biblija obznanjuje da će se dogoditi u posljednjim vremenima:

Krist će odvesti sve nanovo rođene vjernike koji su dio Crkve (novozavjetne svete) sa zemlje u događaju poznatom kao Uzeće (1. Solunjanima 4,13-18; 1. Korinćanima 15,51 i dalje). Ovi vjernici bit će nagrađeni za dobra djela i službu tijekom njihova života na zemlji pred Kristovim sudačkim prijestoljem ili će zbog manjka služenja i poslušnosti izgubiti nagrade, premda ne i vječni život (1. Korinćanima 3,11-15; 2. Korinćanima 5,10).

Na vlast će doći Antikrist (zvijer) i potpisati mirovni sporazum (savez) s Izraelom na sedam godina (Daniel 9,27). To sedmogodišnje vremensko razdoblje poznato je kao Nevolje. Tijekom tih Nevolja, doći će do strašnih ratova, gladi, pošasti i prirodnih nepogoda. Bog će izliti svoj gnjev protiv grijeha, zla i izopačenosti. Nevolje će obuhvatiti četiri jahača apokalipse, sedam pečata, trublju i čaše osude.

Otprilike nakon pola od tih sedam godina, Antikrist će razvrgnuti mirovni savez s Izrelom i zaratiti protiv njega. Antikrist će izvršiti grozotu pustoši i postaviti svoju sliku da ju se štuje u hramu (Daniel 9,27; 2. Solunjanima 2,3-10). Druga polovica Nevolje poznata je kao Velika nevolja ili vrijeme Jakovljeve muke.

Na kraju sedam godina Nevolja, Antikrist će krenuti u posljednji napad na Jeruzalem, koji će doseći vrhunac u Armagedonskoj bitci. Isus Krist će se vratiti, uništiti Antikrista i njegovu vojsku te ih baciti u ognjeno jezero (Otkrivenje 19,11-21). Krist će tada zavezati Sotonu u Podzemlju na 1000 godina, a tih 1000 godina vladat će u svome zemaljskom kraljevstvu (Otkrivenje 20,1-6).

Na kraju tih 1000 godina, Sotona će biti pušten, ponovno poražen i potom bačen u ognjeno jezero (Otkrivenje 20,7-10). Krist će potom suditi svim nevjernicima (Otkrivenje 20,10-15) pred sudištem Velikog bijelog prijestolja, nakon čega će ih sve baciti u ognjeno jezero. Krist će tada uvesti Novo nebo i Novu zemlju te Novi Jeruzalem – vječno obitavalište vjernika. Tamo više neće biti grijeha, ni tuge ni smrti (Otkrivenje poglavlja 21-22).

NAJNOVIJE!