Što znači izraz “samo jedanput ženjen” u 1. Timoteju 3,2? Može li razvedeni muškarac služiti u crkvi?

Postoje barem tri moguća tumačenja izraza “samo jedanput ženjen” u 1. Timoteju 3,2.

1) Možda samo znači da poligamist ne može biti starješina, đakon ili pastor. To je najdoslovnije tumačenje izraza, ali čini se prilično neprikladnim jer je poligamija bila dosta rijetka u vrijeme Pavlova pisanja.

2) Izraz bi se mogao prevesti kao “jednoženski muškarac”. To bi pokazivalo na to da biskup mora biti apsolutno odan ženi za koju je oženjen. Ovo tumačenje više se usredotočava na moralnu čistoću nego na bračni status.

3) Izraz bi također mogao govoriti da kako bi netko bio starješina/đakon/pastor, muškarac može biti samo jednom ženjen, osim u slučaju udovca koji se ponovno oženio.

Tumačenja 2) i 3) danas pravladavaju. Tumačenje 2) čini se najsnažnijim, prvenstveno zato što Sveto pismo dopušta razvod u iznimnim okolnostima (Mt 19,9; 1. Kor 7,12-16). Također bi bilo važno razlikovati između muškarca koji je bio razveden i ponovno oženjen prije no što je postao kršćaninom. Kvalificiran čovjek ne bi se smio isključiti iz crkvenoga vodstva zbog radnji koje je učinio prije no što je spoznao Gospodina Isusa Krista kao svoga Spasitelja. Iako 1. Timoteju 3,2 nužno ne isključuje razvedenoga ili ponovno oženjenoga muškarca iz službe starješine/đakona/pastora, potrebno je sagledati neka druga pitanja.

Prva kvalifikacija za starješinu/đakona/pastora jest da bude “besprijekoran” (1. Timoteju 3,2). Ukoliko razvod i/ili drugi brak rezultira lošim svjedočanstvom za muškarca u crkvi ili zajednici, možda će ga kvalifikacija da bude “besprijekoran” isključiti, a ne zahtjev da bude “samo jedanput ženjen”. Starješina/đakon/pastor treba biti čovjek kojeg crkva i zajednica mogu smatrati primjerom kristolikosti i pobožnog vodstva. Ukoliko njegov razvod i/ili drugi brak odvraća od te svrhe, onda možda ne bi trebao služiti na položaju starješine/đakona/pastora. Važno je zapamtiti da samo zato što netko nije kvalificiran za položaj starješine/đakona/pastora, ne znači da nije vrijedan član Kristova tijela. Svaki kršćanin posjeduje duhovne darove (1. Kor 12,4-7) i pozvan je sudjelovati u izgradnji ostalih vjernika s tim darovima (1. Kor 12,7). Čovjek koji nije kvalificiran za položaj starješine/đakona/pastora i dalje može poučavati, propovijedati, služiti, moliti se, štovati i igrati važnu ulogu u crkvi.

NAJNOVIJE!