Trebamo li za štovanje Boga koristiti kip Isusa?

Je li nam dopušteno ljubiti Isusove kipove, klanjati se pred njima i paliti svijeće?

U Deset zapovijedi stoji: „Ne gradi sebi lika ni ikakva obličja onoga što je gore na nebu ili onoga što je dolje na zemlji ili onoga što je u vodama ispod zemlje; ne klanjaj im se niti im služi“ (Izlazak 20,4-5). Dakle, nije nam dopušteno štovati kipove.

Oslikavanje Isusa

Sve crkve to znaju i vjeruju. Pa kako je moguće da rimokatoličke crkve imaju kipove i da ih ljudi ljube, klanjaju im se i pale svijeće ispred njih? Prvi razlog za kipove jest da članovi crkve tako oslikavaju svoje misli samome Isusu. No naravno, ljubljenje, klanjanje i paljenje svijeća ide dalje od toga. Iako Rimokatolička crkva podučava da se jedino Boga može obožavati, kipovi se mogu poštovati ili častiti. Ova čast dana Isusovom kipovima navodno se prenosi samome Isusu.

Međutim, druge crkve, istočne pravoslavne i protestantske, odrekle su se uporabe Isusovih kipova. Kažu da je ljudska priroda takva da se previše lako daje važnost samom kipu, a ne pravom Isusu na nebu. Rimokatolička teologija čak poziva na tu pogrešku. Ne samo da dopušta da se kipovi koriste kao podsjetnik na pravog Isusa, nego su primatelji časti koja se onda prenosi na samog Isusa. Nema biblijskog opravdanja za to.

U duhu i istini

U Starom zavjetu, kao što smo vidjeli u Izlasku 20, postoji snažna zabrana korištenja slika u bogoslužju. U Novom zavjetu apsolutno ništa ne sugerira da crkva treba promijeniti takav model štovanja. Upravo suprotno, Isus nas poziva da se klanjamo „u duhu i istini“ (Ivan 4,46). Korištenje Isusovih kipova, čak i kad im je cilj oslikati naše misli, ne odgovara tom opisu. Stoga ne bismo trebali koristiti Isusove kipove u našem štovanju.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.